ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แขวงบางกะปิ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| name = บางกะปิ
| english = Bang Kapi
| image = ตึกโรงพยาบาลพระรามเก้า.jpg
| image_caption = [[โรงพยาบาลพระราม 9]]
| area = 5.408
| area_footnotes = <ref>กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." [https://webportal.bangkok.go.th/upload/user/00000130/BMA_STATISTICS%202563/ebook%2063.pdf ''สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.]''</ref>
13,735

การแก้ไข