ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลน้ำโสม"

เพิ่มขึ้น 275 ไบต์ ,  5 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{กล่องข้อมูล ตำบล
| name = น้ำโสม
| english = Nam Som
| amphoe = น้ำโสม
| geocode = 411802
| province = อุดรธานี
| population = 4485 <ref>ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [[https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMONTH/statmonth/#/view]] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 15 กรกฎาคม 2564.</ref>
| population_as_of = 2564
| capital =
| area = 162
| district = น้ำโสม
| flower = [[ทองกวาว]]
| language = อีสาน
| postal_code = 41210
| density =}} 27.68
}}
 
'''ตำบลน้ำโสม''' เป็นตำบลหนึ่งในเจ็ดตำบลของ[[อำเภอน้ำโสม]] [[จังหวัดอุดรธานี]] เดิมครอบคลุมทุกตำบลของ[[อำเภอน้ำโสม]]และ[[อำเภอนายูง]] ขึ้นกับ[[อำเภอบ้านผือ]]
ผู้ใช้นิรนาม