ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เลโอนิด เบรจเนฟ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
ตรงกันข้าม การเพิกเฉยต่อการปฏิรูปการเมืองของเบรจเนฟทำให้เกิดยุคแห่งความเสื่อมโทรมของสังคมที่เรียกว่า[[ยุคซบเซา|ยุคชะงักงันของเบรจเนฟ]] นอกเหนือจากนี้ การทุจริตที่แพร่หลายและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ถดถอย ช่วงเวลานี้ยังมีช่องว่างทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหภาพโซเวียตและสหรัฐอีกด้วย เมื่อ[[มีฮาอิล กอร์บาชอฟ]]ขึ้นสู่อำนาจใน พ.ศ. 2528 กอร์บาชอฟประณามรัฐบาลของเบรจเนฟในเรื่องความไร้ประสิทธิภาพและความไม่ยืดหยุ่น ก่อนที่จะ[[เปเรสตรอยคา|ดำเนินนโยบาย]]เพื่อเปิดเสรีต่อสหภาพโซเวียต
 
หลัง พ.ศ. 2518 สุขภาพของเบรจเนฟทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็วและเขาก็ปลีกตัวจากกิจการระหว่างประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่ยังคงรักษาอำนาจไว้ เบรจเนฟ[[อสัญกรรมและรัฐพิธีศพของเลโอนิด เบรจเนฟ|ถึงแก่อสัญกรรม]] ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 และ[[ยูรี อันโดรปอฟ]]ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการกลางต่อจากเบรจเนฟ
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==