ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิฮั่นเกาจู่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| father = [[หลิวไท่กง]]
| mother = [[หลิวอ่าว]]
| timeline = <timeline>
ImageSize = width:200 height:50
PlotArea = width:180 height:30 left:10 bottom:20
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:-256 till:8
AlignBars = early
ScaleMajor = increment:210 start:-202
Colors =
id:canvas value:rgb(1,1,0.85)
BackgroundColors = canvas:canvas
PlotData =
width:15 color:black
bar:era from:start till:end
bar:era from:-256 till:-195 color:red
bar:era from:-202 till:-195 color:yellow
</timeline>
}}
 
ผู้ใช้นิรนาม