ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าย็องโจแห่งโชซ็อน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
{{ปรับภาษา}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{Infobox monarch
{{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์
| ชื่อ = พระเจ้าย็องโจ
| native_name =
| native_language =
| ภาพimage = ไฟล์:Portrait of King Yeongjo.jpg
| ภาพกว้าง = 280px
| คำบรรยาย =
| พระราชลัญจกร =
| พระลัญจกร =
| พระบรมนามาภิไธยbirth_name = อี กึม (이금, 李昑)
| พระนามาภิไธย =
| พระปรมาภิไธยfull name = พระเจ้าย็องโจ
| พระนาม =
| พระนามเดิม =
| พระรัชทายาท =
| พระอิสริยยศภาษาอังกฤษ =
| พระราชอิสริยยศsuccession = กษัตริย์แห่งโชซ็อน
| พระราชอิสริยยศ2 =
| พระอิสริยยศ =
| ฐานันดรศักดิ์ =
| ฐานันดร =
| ราชสกุลroyal house = [[สกุลอี|อี]]
| ราชวงศ์dynasty = [[ราชวงศ์โชซ็อน|โชซ็อน]]
| ครองราชย์reign = 30 สิงหาคม ค.ศ. 1724 – 5 มีนาคม ค.ศ. 1776
| ทรงราชย์ =
| บรมราชาภิเษกcoronation = 30 สิงหาคม ค.ศ. 1724
| ราชาภิเษก =
| ระยะครองราชย์ =
| ระยะเวลาครองราชย์ = {{อายุปีและวัน|1724|08|30|1776|03|05}}
| รัชกาลก่อนหน้าpredecessor = [[พระเจ้าคย็องจง]]
| รัชกาลถัดไปsuccessor = [[พระเจ้าช็องโจ]]
| รัชกาลถัดมา =
| นายกรัฐมนตรีในรัชกาล =
| พระบรมศพ =
| พระศพ =
| พระราชสมภพbirth_date = {{birth date|1694|09|13}}<br>[[พระราชวังชังด็อกกุง]] {{ธง|เกาหลีใต้}} [[เกาหลี]]
| วันพระราชสมภพ =
| ราชสมภพ =
| ราชสมภพที่ =
| ประสูติที่ =
| สวรรคตdeath_date = {{death date and age|1776|03|5|1694|09|13|พรรษา}}<br>[[พระราชวังคย็องฮี]] {{ธง|เกาหลีใต้}} [[เกาหลี]]
| วันสวรรคต =
| สิ้นพระชนม์ =
| พิราลัย =
| วันพิราลัย =
| ฝังศพburial_place = [[พระราชสุสานว็อนนึง]] {{ธง|เกาหลีใต้}} [[เกาหลี]]
| สวรรคตที่ =
| สิ้นพระชนม์ที่ =
| วันอนิจกรรม =
| บัพติศมา =
| พระราชบิดาfather = [[พระเจ้าซุกจงแห่งโชซ็อน]]
| พระบรมชนกนาถ =
| พระบิดา =
| พระราชมารดาmother = [[พระสนมซุกบิน ตระกูลชเว]]
| พระมารดา =
| พระอัครมเหสี =
| พระมเหสีqueen = [[พระนางช็องซ็อง|พระมเหสีช็องซ็อง]]<br>[[พระนางช็องซุน|พระมเหสีช็องซุน]]
| พระสนมconcubine = [[พระสนมช็องบิน ตระกูลอี|พระนางย็อนโฮ]]<br>[[พระสนมย็อง จากตระกูลอี|พระนางซ็อนฮี]]
| พระชายา =
| ชายา =
| พระสวามี =
| สวามี =
| พระราชบุตรissue = {{ubl|[[องค์เจ้าชายรัชทายาทฮโยชัง]]<br>|[[องค์ชายรัชทายาทซาโด]]<br>|[[องค์หญิงฮวาวาน]]}}
| พระราชโอรส/ธิดา =
| พระโอรส/ธิดา =
| signature =
| signature_alt =
| timeline = <timeline>
| หมายเหตุ =
ImageSize = width:200 height:50
PlotArea = width:180 height:30 left:10 bottom:20
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:1392 till:1910
AlignBars = early
ScaleMajor = increment:518 start:1392
Colors =
id:canvas value:rgb(1,1,0.85)
BackgroundColors = canvas:canvas
PlotData =
width:15 color:black
bar:era from:start till:end
bar:era from:1694 till:1776 color:red
bar:era from:1724 till:1776 color:yellow
</timeline>
}}
{{Infobox Korean name
ผู้ใช้นิรนาม