ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แขวงวัดอรุณ"

เพิ่มขึ้น 121 ไบต์ ,  5 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
| area_footnotes = <ref>กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." [https://webportal.bangkok.go.th/upload/user/00000130/BMA_STATISTICS%202563/ebook%2063.pdf ''สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.]''</ref>
| district = [[เขตบางกอกใหญ่|บางกอกใหญ่]]
| population = 1311,543619
| population_footnotes = <ref name="รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน">กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 25622564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: httphttps://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDDstatyear/views#/showZoneData.phpTableTemplate4/Area/statpop?rcodeyymm=101664&statTypeccDesc=1กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1016&yearrcodeDesc=62เขตบางกอกใหญ่ 25632564. สืบค้น 2924 พฤษภาคมเมษายน 25632565.</ref>
| population_as_of = 25622564
| density = 1613,238931.6066
| geocode = 101601
| postal_code = 10600
7,771

การแก้ไข