ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เปรียญธรรม 5 ประโยค"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ภาพ:มงฺคลตฺถทีปนี ทุติโย ภาโค.jpg|250px|thumb| ''ในภาพ:ปกหนังสือมงคลัตถทีปนี จัดพิมพ์โดย[[มหามกุฏราชวิทยาลัย]] หลักสูตรเปรียญธรรม ๕ ประโยค'']]
 
'''เปรียญธรรม ๕ ประโยค''' '' (ชื่อย่อ ป.ธ.๕) '' เป็นระดับชั้นการศึกษาแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย เรียกผู้สอบผ่านได้ในชั้นนี้ว่า เปรียญโท
 
ผู้สอบได้ในชั้นนี้สามารถนำใบประกาศนียบัตรมาขอใบเทียบวุฒิการศึกษาระดับ[[มัธยมศึกษาตอนปลาย]]จาก[[กระทรวงศึกษาธิการ]]ได้ ถ้าผู้ที่สอบได้ชั้นนี้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูสอน 1 ปี และทำการสอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 300 ชั่วโมง<ref>[http://www.ago.go.th/interest_law/sub/sub1/sub1_55.html พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗]</ref>
=== วิชาแปลมคธเป็นไทย (วิชาแปล) ===
 
* วิชาแปลมคธเป็นไทย ใช้หนังสือ มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค - ภาคสอง) <ref>[http://www.learntripitaka.com/Theology2.html หนังสือหมวดเปรียญธรรม ประโยค ๑ ถึง ๙ ]</ref>
 
=== วิชาแปลไทยเป็นมคธ (วิชาแต่ง) ===
* [[สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง]]
* [[สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง]]
 
 
== อ้างอิง ==
<references />
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.balee.net/index.php ข้อมูลบาลีประโยค ๑-๒ ถึง ๙ .'''จากบาลีดอตเน็ต''']
 
 
 
{{แม่แบบ:หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี}}
 
[[หมวดหมู่:ระดับชั้นเปรียญธรรม]]
14,382

การแก้ไข