ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาญชัย กายสิทธิ์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
ชาญชัย กายสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2517 ที่[[จังหวัดตราด]] จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่[[โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี]] สำเร็จการศึกษาระดับ[[ปริญญาตรี]] จาก[[คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] (รุ่น 35) ในปี พ.ศ. 2551 ชาญชัย ได้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท นิเทศศาสตร์ จาก[[มหาวิทยาลัยรังสิต]] ด้วยทุนของมหาวิทยาลัย<ref>[http://www2.rsu.ac.th/web/insidersu/eventsgallery/ScholarsThai.Html ม.รังสิต มอบทุนความสามารถพิเศษ ด้านศิลปิน ปีนี้ 14 ทุน]</ref>
 
=== ผลงานข่าวในปัจจุบัน= ==
== การทำงาน ==
* รายการ ข่าวเช้าเล่าชัด,ข่าวเช้า JKN 18 คู่กับ กนกนวล จรัสกุณโฮง,นภัส ธีรดิษฐากุล,ณัฏฐื บุณยสิริยานนท์,พิชชาพัทธ อาจพงษา วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 04:30 - 08:00 น. ทางช่อง[[เจเคเอ็น 18]]
* ผู้ประกาศข่าว
* ผู้ประกาศข่าวรายการ ตีข่าวเล่าใหญ่ ร่วมคู่กับ สุชาทิพ จิรายุนนท์,พิชชาพัทธ อาจพงษา,ณัฏฐ์ บุณยสิริยานนท์,รัชชพล เหล่าวานิช,กนกนวล จรัสกุณโฮง วันอาทิตย์ เวลา 16:10 - 17:00 น. ทางช่อง[[เจเคเอ็น 18]]
** [[ช่อง 3 เอชดี]] (พ.ศ. 2540 - 30 เมษายน พ.ศ. 2557)
** [[พีพีทีวี]] (พ.ค.2557 - กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
** [[อมรินทร์ทีวี]] (สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 2563)
** [[เจเคเอ็น 18]] (8 มีนาคม พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน)
 
=== ผลงานข่าวในอดีต ===
===ปัจจุบัน===
* ผู้ประกาศข่าวรายการ ตะเวนข่าว ทาง[[ช่อง 3 เอชดี]]
* รายการ ข่าวร้อนรายวัน ร่วมกับ สุชาทิพ จิรายุนนท์ ทางช่อง[[เจเคเอ็น 18]] ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13:00 - 13:50 น. เริ่มวันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2565
* ผู้ประกาศข่าวรายการ [[ข่าวในพระราชสำนัก]] ทาง[[ช่อง 3 เอชดี]]
* รายการ ตีข่าวเล่าใหญ่ ร่วมกับ กนกนวล จรัสกุณโฮง, ณัฏฐ์ บุณยสิริยานนท์ ทางช่อง[[เจเคเอ็น 18]] ทุกวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 16:10 - 17:05 น. เริ่มวันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565
* ผู้ประกาศข่าวรายการ[[ข่าววันใหม่]] ทาง[[ช่อง 3 เอชดี]]
 
* ผู้ประกาศข่าวรายการ เข้มข่าวค่ำ คู่กับ ปรินดา คุ้มธรรมพินิจ ทางช่อง[[พีพีทีวี]]
===อดีต===
* ผู้ประกาศข่าว[[ช่องรายการ 3โชว์ข่าวเช้านี้ เอชดีทางช่อง[[พีพีทีวี]]
* ผู้ประกาศข่าวรายการ ข่าวเย็นอมรินทร์ คู่กับ ธนญญ์นภสสร์ น้อยเวียง,กิตติกรณ์ ศิลปดนตรี ทางช่อง [[อมรินทร์ทีวี]]
* ผู้ประกาศ[[ข่าวในพระราชสำนัก]]
* ผู้ดำเนินประกาศข่าวรายการ[[ เกาะติดข่าววันใหม่]] คู่กับค่ำ ทางช่อง[[ปิยณีเจเคเอ็น เทียมอัมพร18]]
* ผู้ดำเนินประกาศข่าวรายการ[[ ข่าวร้อยรายวันใหม่]] ช่วงทางช่อง[[เจเคเอ็น ตระเวนข่าว18]]
* ผู้ประกาศข่าวรายการเข้มข่าวค่ำ คู่กับ ปรินดา คุ้มธรรมพินิจ ช่อง[[พีพีทีวี]]
* ผู้ประกาศข่าวรายการโชว์ข่าวเช้านี้ คู่กับ [[ปราย ธนาอัมพุช]],ตรีชฎา โชคธนาเสริมสกุล,พิชาพัฒน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ช่อง[[พีพีทีวี]]
* ผู้ประกาศข่าวรายการข่าวเย็นอมรินทร์ คู่กับ ธนญญ์นภสสร์ น้อยเวียง,กิตติกรณ์ ศิลปดนตรี ช่อง [[อมรินทร์ทีวี]]
* ผู้ประกาศข่าวบันเทิงรายการ APOP TODAY คู่กับ มาศปรียา สุวรรณธารารัตน์ และ ณัชพล รัตนมงคล ช่อง [[อมรินทร์ทีวี]]
* รายการ OHLALA PRIME SHOW โดย เชฟบุญธรรม ภาคโพธิ์ คู่กับ กชามาศ วงศาวัฒนากุล ช่อง [[ททบ.5 เอชดี]]
* รายการ เกาะติดข่าวค่ำ คู่กับ ณัฏฐ์ บุณยสิริยานนท์ ช่อง[[เจเคเอ็น 18]]
* ผู้ประกาศข่าวรายการ ตีข่าวเล่าใหญ่ ร่วมกับ สุชาทิพ จิรายุนนท์,พิชชาพัทธ อาจพงษา,ณัฏฐ์ บุณยสิริยานนท์,รัชชพล เหล่าวานิช,กนกนวล จรัสกุณโฮง ทางช่อง[[เจเคเอ็น 18]]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม