ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำนาจอ่อน"

เพิ่มขึ้น 4,474 ไบต์ ,  3 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
[[ไฟล์:Soft Power (2004) by Joseph Nye.jpg|thumb|Joseph Nye's 2004 book describing the concept of "soft power"]]
'''อำนาจอ่อน''' ({{lang-en|soft power}}) ในวิชา[[การเมือง]] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง[[ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ]] หมายถึง ความสามารถในการดึงดูดและสร้างการมีส่วนร่วม โดยไม่ต้องบังคับหรือให้เงิน ในปัจจุบันใช้ในกรณีของการเปลี่ยนแปลงและสร้างอิทธิพลต่อความคิดของสังคมและประชาชนในประเทศอื่น<ref name="thairath">[http://www.thairath.co.th/content/401926 คอลัมภ์อำนาจอ่อน-อำนาจแข็ง โดยบวร โทศรีแก้ว ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 จากเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์] สืบค้นวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557</ref> โดยอาศัยทรัพยากรพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ วัฒนธรรม ค่านิยมทางการเมือง<ref name="kositthiphon">[http://kositthiphon.blogspot.com/2008/12/soft-power-public-diplomacy.html ที่มาของ soft power โดยสิทธิพล เครือรัฐติกาล, Ph.D.] สืบค้นวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557</ref> และนโยบายต่างประเทศ<ref name="sisat">[http://www.sisat.ac.th/main/images/document/p08-09-54-001.doc พลังอำนาจแบบแข็ง ( Hard Power ) และพลังอำนาจแบบอ่อน ( Soft Power ) โดย ดร.อนันท์ งามสะอาด] สืบค้นวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557</ref> ได้รับการอธิบายไว้เป็นครั้งแรกโดยโจเซฟ เนย์ (Joseph Nye) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด<ref>[http://www.thaipost.net/node/11376 คอลัมภ์พลังอำนาจแบบฉลาด โดยชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2552 จากเว็บไซต์ไทยโพสต์]{{ลิงก์เสีย|date=ตุลาคม 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }} สืบค้นวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557</ref>
 
== คำอธิบาย ==
== แหล่งทรัพยากรของ Soft power ==
โจเซฟ เนย์ ได้กล่าวว่าแหล่งทรัพยากรสำคัญของ soft power ประกอบไปด้วย 3 ประการดังนี้
#'''วัฒนธรรม''' (culture) ถ้าวัฒนธรรมของประเทศหนึ่งมีความสอดคล้องกับผลประโยชน์และค่านิยมของประเทศอื่นๆ โอกาสที่วัฒนธรรมดังกล่าวจะกลายเป็น soft power ของประเทศนั้นก็จะมีมากขึ้น ช่องทางที่ทำให้วัฒนธรรมของประเทศหนึ่งเป็นที่รู้จักในประเทศอื่นๆ นั้นมีมากมายหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการค้า การเยี่ยมเยือน การติดต่อสื่อสาร และการแลกเปลี่ยน<ref name="thairath"/>
#'''ค่านิยมทางการเมือง''' (political values) ถ้าประเทศดังกล่าวมีค่านิยมทางการเมืองที่สอดคล้องกับประเทศอื่นๆ soft power ของประเทศนั้นจะเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันถ้าค่านิยมของประเทศดังกล่าวขัดกับค่านิยมของประเทศอื่นๆอย่างชัดเจน soft power ของประเทศนั้นก็จะลดลง ตัวอย่างเช่น การที่สหรัฐอเมริกาในทศวรรษ 1950 ยังคงมีการแบ่งแยกสีผิว (racial segregation) ทำให้ soft power ของสหรัฐอเมริกาในทวีปแอฟริกานั้นมีน้อย เป็นต้น<ref name="kositthiphon"/>
#'''นโยบายต่างประเทศ''' (foreign policies) ถ้าประเทศหนึ่งดำเนินนโยบายที่หน้าไหว้หลังหลอก (hypocritical) ก้าวร้าว และไม่แยแสต่อท่าทีของประเทศอื่นๆ โอกาสที่จะสร้าง soft power จะมีน้อย ดังเช่นกรณีของสหรัฐอเมริกาที่บุกยึดอิรักใน ค.ศ. 2003 โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านของประเทศอื่นๆ เป็นต้น แต่ถ้าประเทศดังกล่าวมีแนวนโยบายต่างประเทศที่รักสันติภาพและเคารพในสิทธิมนุษยชน โอกาสที่จะสร้าง soft power ให้เกิดขึ้นจะมีมาก<ref name="sisat"/>
 
== การวัด ==
 
ความสำเร็จของอำนาจอ่อนขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของตัวแสดงในชุมชนระหว่างประเทศ ตลอดจนการไหลของสารนิเทศระหว่างตัวแสดง ดังนั้นอำนาจอ่อนจึงมักสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของโลกาภิวัฒน์และทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบเสรีนิยมใหม่ มักชี้กันว่าวัฒนธรรมสมัยนิยมและสื่อมวลชนเป็นบ่อเกิดของอำนาจอ่อน<ref>{{cite web|url=http://www.france24.com/en/20110625-economic-warfare-on-the-silver-screen-cinema-cannes-festival-2011-hollywood-france|title=Economic warfare on the silver screen|publisher=FRANCE 24|date=28 June 2011|access-date=2012-01-28|url-status=dead|archive-url=https://web.archive.org/web/20120119013813/http://www.france24.com/en/20110625-economic-warfare-on-the-silver-screen-cinema-cannes-festival-2011-hollywood-france|archive-date=19 January 2012}}</ref> เช่นเดียวกับการแพร่หลายของภาษาประจำชาติหรือชุดโครงสร้างบรรทัดฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้น ข่าวต่างประเทศพบว่ามีความสำคัญในการก่อกำเนิดภาพลักษณ์และชื่อเสียงของต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น การที่สหรัฐมีความโดดเด่นในข่าวต่างประเทศมีการเชื่อมโยงกับอำนาจอ่อนของสหรัฐด้วย<ref>{{cite journal|last1=Blondheim|first1=Menahem|last2=Segev|first2=Elad|s2cid=146592424|title=Just Spell US Right: America's News Prominence and Soft Power|journal=Journalism Studies|volume=18|issue=9|pages=1128–1147|date=2015|doi=10.1080/1461670X.2015.1114899}}</ref>
 
{| style="font-size:100%;"
|-
| style="width:25%; text-align:center;" | '''Brandfinance's<br />Global Soft Power 2022'''<ref>{{Cite web|url =https://brandfinance.com/press-releases/global-soft-power-index-2022-usa-bounces-back-better-to-top-of-nation-brand-ranking#:~:text=%E2%80%9CThe%20composition%20of%20the%20Global,Kingdom%2C%20Germany%2C%20and%20China.|title = Global Soft Power Index 2022: USA bounces back better to top of nation brand ranking &#124; Press Release &#124; Brand Finance}}</ref>
| style="width:25%; text-align:center;"|'''Monocle's<br />Soft Power Survey 2020'''<ref>{{Cite web|url=https://www.korea.net/NewsFocus/Society/view?articleId=192236|title = Korea ranked 2nd in soft power by UK magazine Monocle : Korea.net : The official website of the Republic of Korea}}</ref>
| style="width:25%; text-align:center;" | '''Portland's<br />The Soft Power 30 Report 2019'''<ref>{{cite web|title=The Soft Power 30 - Ranking|url=https://softpower30.com/|publisher=Portland}}</ref>
 
|- valign="top"
|
{| class="wikitable sortable" style="margin-left:auto;margin-right:auto"
! อันดับ || ประเทศ
|-
| 1 || {{USA}}
|-
| 2 || {{GBR}}
|-
| 3 || {{GER}}
|-
| 4 || {{CHN}}
|-
| 5 || {{JAP}}
|-
| 6 || {{FRA}}
|-
| 7 || {{CAN}}
|-
| 8 || {{SWI}}
|-
| 9 || {{RUS}}
|-
| 10 || {{ITA}}
|}
|
{| class="wikitable sortable" style="margin-left:auto;margin-right:auto"
! อันดับ || ประเทศ
|-
| 1 || {{GER}}
|-
| 2 || {{KOR}}
|-
| 3 || {{FRA}}
|-
| 4 || {{JAP}}
|-
| 5 || {{TWN}}
|-
| 6 || {{SWI}}
|-
| 7 || {{NZL}}
|-
| 8 || {{SWE}}
|-
| 9 || {{GRE}}
|-
| 10 || {{CAN}}
|-
|}
|
{| class="wikitable sortable" style="margin-left:auto;margin-right:auto"
! อันดับ || ประเทศ
|-
| 1 || {{FRA}}
|-
| 2 || {{GBR}}
|-
| 3 || {{GER}}
|-
| 4 || {{SWE}}
|-
| 5 || {{USA}}
|-
| 6 || {{SWI}}
|-
| 7 || {{CAN}}
|-
| 8 || {{JAP}}
|-
| 9 || {{AUS}}
|-
| 10 || {{NLD}}
|}
|}
 
== อ้างอิง ==
148,223

การแก้ไข