ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระวันรัต"

ย้อนการแก้ไขที่ 10050773 สร้างโดย 124.122.21.68 (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อนการแก้ไขที่ 10050773 สร้างโดย 124.122.21.68 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
{{กล่องข้อมูล ตำแหน่งทางการเมือง
| post =สมเด็จพระวันรัต
| insignia =ีะัีร
| insigniasize =ถะุัี
| insigniacaption =ะั้ี่า
| flag =ะัีาส
| image =่าส
| imagesize =พะัีร
| incumbent = [[ว่าง]]
| incumbent = [[สมเด็จพระวันรัต (ชินวร ราชวงศ์)]]
| incumbentsince = 15 มีนาคม พ.ศ. 2565
| style = ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ
| termlength = ตลอดพระชีพ
| formation = พ.ศ. 2325
| succession =ึีรนว
| salary =27,400 บาท<ref>{{cite web|title=บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป|url=http://pkt.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=132|publisher=สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต|date=27 เมษายน 2555|accessdate=15 กุมภาพันธ์ 2559|archive-date=2017-06-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20170618005023/http://pkt.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=132|url-status=dead}}</ref>
| inaugural = [[พระธรรมไตรโลก (ชื่น)|พระธรรมธิราราชมหามุนี ว่าที่พระพนรัตน]]​
| website =้ะัีรน
}}
'''สมเด็จพระวันรัต''' แปลว่า ''ผู้ยินดีในการอยู่ป่า ผู้รักการอยู่ป่า'' เดิมใช้คำว่า '''พนรัตน์''' และ '''วันรัตน์''' ซึ่งแปลว่า ''ป่าแก้ว'' ปัจจุบันเป็น[[ราชทินนาม]][[สมเด็จพระราชาคณะ]]รูปหนึ่งในฝ่าย[[ธรรมยุติกนิกาย]]
 
'''วันรัตน์''' เป็นนามที่ได้มาจาก[[ลังกา]] สันนิษฐานตามคำแปลว่าคงเป็น[[สังฆนายก]]ฝ่าย[[อรัญวาสี]] คู่กับ[[สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์]]ซึ่งเป็นสังฆนายกฝ่าย[[คามวาสี]] ใน[[ะัีรตนยจบยตคึะพะัีจยจนรีัะดเะัีรนยนรีัดเั้รนรีเ้|พระราชพงศศพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)]] ปรากฏนามนี้ครั้งแรกในรัชสมัย[[สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ]] ว่า[[พระพนรัตน์ป่าแก้ว]]ให้ฤกษ์แก่[[พระศรีศิลป์ (พระราชโอรสในสมเด็จพระไชยราชาธิราช)|พระศรีสิน]]ในการก่อกบฏ<ref name="พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ">''พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ'', พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และเอกสารอื่น, นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2553.</ref> ที่มีชื่อเสียงปรากฏเด่นชัดอีกรูปหนึ่งคือ[[สมเด็จพระพนรัตน์ป่าแก้ว]] ซึ่งได้เข้าไปถวายพระพร[[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ละครโทรทัศน์)|สมเนเรศวรมหาราช]]ขอพระราชทานอภัยโทษแก่แม่ทัพนายกองที่ตามเสด็จไม่ทันคราว[[สงครามยุทธหัตถี]]<ref name="พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ"/>
 
'''สมเด็จพระวันรัต''' ในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระมหาเถระผู้จะได้รับพระราชทานนามนี้จะต้องมีความสำคัญมากในด้านภูมิธรรม โดยเฉพาะความป็นผู้ยินดีในการปฏิบัติ[[กรรมฐาน]] ยินดีในการปลีกวิเวก
== รายนามสมเด็จพระวันรัตสมัยรัตนโกสินทร์ ==
 
{|class="wikitable"
{|
|-
! '''ลำดับที่''' || '''รายนาม''' || '''วัด''' || '''ได้รับสมณศักดิ์'''
25,798

การแก้ไข