ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณิต ณ นคร"

เพิ่มขึ้น 372 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| footnotes =
}}
ศาสตราจารย์พิเศษ '''คณิต ณ นคร'''<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/044/3864.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/D/015/5.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ]</ref>อาจารย์พิเศษประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<ref>[http://www.law.tu.ac.th/staff/adjunct/ รายชื่ออาจารย์พิเศษ]</ref> อดีตประธาน[[คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย|กรรมการปฏิรูปกฎหมาย]] กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/021/5.PDF กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]</ref> กรรมการกฤษฎีกา ประธานกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. อุปนายกสภา[[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยทรงคุณวุฒิ[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/019/10.PDF ประธานกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ]</ref> อดีต[[อัยการสูงสุด (ประเทศไทย)|อัยการสูงสุด]] อดีตคณบดี[[คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์]] อดีตสมาชิก[[สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2539]] และอดีตรองหัวหน้า[[พรรคไทยรักไทย]]คนแรก (ชุดจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/D/070/101.PDF ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคไทยรักไทย]</ref>
 
== ประวัติ ==
8,953

การแก้ไข