ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนอำนวยศิลป์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''โรงเรียนอำนวยศิลป์''' (Amnuay Silpa School) ตั้งอยู่เลขที่ 304/1 [[ถนนศรีอยุธยา]]​ แขวงทุ่งพญาไท​ [[เขตราชเทวี]]​ [[กรุงเทพมหานคร]]​ 10400 เป็น[[โรงเรียนเอกชน]] ประเภท[[สหศึกษา]] ใน[[กรุงเทพมหานคร]] [[ประเทศไทย]] เปิดสอนระดับอนุบาล [[ประถมศึกษา]]และ[[มัธยมศึกษา]] โรงเรียนก่อตั้งในปี พ.ศ. 2469 เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วนในช่วงแรก จิตร ทังสุบุตร เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นเจ้าของโรงเรียน ภายหลังเขาจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาที่ไม่แสวงหากำไร มูลนิธิอำนวยศิลป์
 
ในอดีตโรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าในสาขาอาชีพต่าง ๆ ถึงปี 2528 เมื่ออาภรณ์รัตน์ รัตนทารส เข้ามารับช่วงบริหารงาน โรงเรียนอำนวยศิลป์มีนักเรียนมากที่สุดถึงกว่า 7,000 คน จนต้องจัดการเรียนการสอนเป็นวันละ 2 รอบ (ภายหลักภายหลังลดจำนวนนักเรียนเหลือ 1,500 คน) ต่อมาเมื่อเพชรชุดา (รัตนทารส) เกษประยูร เข้ามาบริหาร มีความเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนเครื่องแบบนักเรียน การทำโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน การจับมือกับ Bell Education Trust จากประเทศอังกฤษ และการก่อสร้างอาคารเรียนชั้นมัธยมใหม่มูลค่า 60 ล้านบาท เริ่มสร้างตุลาคม พ.ศ. 2547 แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2549<ref>{{cite web |title=เพชรชุดา รัตนทารส เกษประยูร : Education Innovator |url=https://positioningmag.com/6542 |publisher=โพซิชันนิงแมก}}</ref>
 
ปัจจุบันโรงเรียนอำนวยศิลป์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภาโรงเรียนนานาชาติ (Council of International Schools หรือ CIS) เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 นับเป็นโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกของไทยที่ได้รับการรับรองนี้ และยังเป็นศูนย์สอบหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ จัดการสอบ IGCSE/A Level สำหรับการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากมหาวิทยาลัย Exeter สหราชอาณาจักรให้เป็นโรงเรียนการคิด (Thinking School) และต่อมาได้เลื่อนสถานะเป็นโรงเรียนการคิดระดับความเชี่ยวชาญขั้นสูง (Advanced Thinking School) แห่งที่ 21 ของโลก<ref>{{cite web |title="อำนวยศิลป์" รร.สองภาษาแห่งแรกไทย คว้ามาตรฐานสภารร.นานาชาติ |url=https://siamrath.co.th/n/322797 |publisher=สยามรัฐออนไลน์}}</ref>
11,592

การแก้ไข