ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าหนูเอ่อร์ฮาชื่อ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
** องค์ชายท่าไป้ (塔拜,1589–1639) ฟู่กั๋วเฉียไฮว่กง (辅国悫厚公);พระโอรสในพระสนม สกุลหนิ่วฮู่ลู่
** องค์ชายอาปาไท่ (阿巴泰,1589–1646) หยัวอู๋มิ่นจุ้นอ๋อง(饶馀敏郡王,1644-1646);พระโอรสในพระชายา สกุลอีเอ่อร์เกินเจวี๋ยหลัว
** [[จักรพรรดิหวงไถจี๋|องค์ชายหวงไท่จี๋]] (皇太極,1592–1643) ภายหลังเป็นจักรพรรดิ;พระโอรสในจักรพรรดินีเสี้ยวฉีเกานีเซี่ยวฉือเกา สกุลเย่เฮ่อน่าหล่า
** องค์ชายปาปู้ไท่ (巴布泰,1592–1655) เจิ้นกั๋วเค้อซีกง (镇国恪僖公);พระโอรสในพระชายา สกุลเจียมู่หูเจี๋ยหลัว
** องค์ชายเต๋อเก๋อเล่ย (德格類,1592–1635) เป้ยเล่อ (贝勒);พระโอรสในพระชายา สกุลฟู่ฉา
6,991

การแก้ไข