ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าอนันตวรฤทธิเดช"

เพิ่มขึ้น 1,273 ไบต์ ,  4 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับ iOS
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับ iOS
 
== ราชโอรส ราชธิดา ==
'''เจ้าอนัตวรฤทธิเดชฯ''' มีพระชายา , ชายา และหม่อม 12 องค์ และราชโอรส ราชธิดา 31 พระองค์ มีรายพระนามตามลำดับ ดังนี้<br>
 
'''เจ้าอนัตวรฤทธิเดชฯ''' ทรงมีพระชายา , ชายา และหม่อม 12 องค์ และราชพระโอรส ราชพระธิดา รวมทั้งสิ้น 31 พระองค์ (อยู่ในราชสกุล ณ น่าน สายที่ 2) มีรายพระนามตามลำดับ ดังนี้<br>
* '''พระชายาที่ 1 แม่เจ้าสุนันทาอัครราชเทวี''' ประสูติกาล ราชโอรสและราชธิดา 6 พระองค์ ดังนี้
 
* '''พระชายาที่ 1 แม่เจ้าสุนันทาอัครราชเทวี''' ประสูติกาล ราชโอรสและราชธิดา 6 พระองค์ ดังนี้
 
# [[เจ้าอุปราช (เจ้ามหาพรหม ณ น่าน)|เจ้ามหาพรหม]] ภายหลังเป็น [[เจ้าอุปราช (เจ้ามหาพรหม ณ น่าน)|เจ้าอุปราช เมืองนครน่าน]]
# [[พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช|เจ้าสุริยะ]] ภายหลังเป็น [[พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช]] [[เจ้าผู้ครองนครน่าน|พระเจ้าผู้ครองนครน่าน]] องค์ที่ 63
# [[เจ้าอุปราช (สิทธิสาร ณ น่าน)|เจ้าสิทธิสาร]] ภายหลังเป็น [[เจ้าอุปราช|เจ้าอุปราช นครเมืองน่าน]]
# [[เจ้าราชบุตร (เจ้าบุญรังษี ณ น่าน)|เจ้าบุญรังษี]] ภายหลังเป็น [[เจ้าราชบุตร (เจ้าบุญรังษี ณ น่าน)|เจ้าราชบุตร นครเมืองน่าน]]
# เจ้านางหมอกแก้ว ณ น่าน
# เจ้านางคำทิพ ณ น่าน
* '''พระชายาที่ 2 แม่เจ้าขอดแก้วอัครเทวี''' ประสูติกาลราชโอรสและราชธิดา 2 พระองค์ ดังนี้
# [[เจ้ามหาพรหมสุรธาดา|เจ้าน้อยมหาพรม]] ภายหลังเป็น [[เจ้าผู้ครองนครน่าน|เจ้าผู้ครองนครน่าน]] องค์ที่ 64
# เจ้านางยอดมโนลา
 
# [[เจ้ามหาพรหมสุรธาดา|เจ้าน้อยมหาพรม]] ภายหลังเป็น [[เจ้าผู้ครองนครน่าน|มหาพรหมสุรธาดา]] [[เจ้าผู้ครองนครน่าน]] องค์ที่ 64
* '''พระชายาที่ 3 แม่เจ้าคำปิวเทวี''' ไม่มีพระประสูติกาล
# เจ้านางยอดมโนลา หรือ เจ้านางเบาะ
 
* '''พระชายาที่ 3 แม่เจ้าคำปิวเทวีปิวราชเทวี''' ไม่มีพระประสูติกาล
 
* '''พระชายาที่ 4 แม่เจ้าบัวเขียวเทวี''' (เชื้อสายเจ้านายเมืองแพร่) ประสูติกาลราชธิดา 1 พระองค์ ดังนี้
 
* '''พระชายาที่ 4 แม่เจ้าบัวเขียวเทวี''' (เชื้อสายเจ้านายเมืองแพร่) ประสูติกาลราชธิดา 1 พระองค์
# เจ้านางปิว
 
* '''พระชายาที่ 5 แม่เจ้าแว่นเทวี '''ประสูติกาลราชโอรสและราชธิดา 3 พระองค์ ดังนี้
 
# เจ้านางแก้วไหลมา
# เจ้านางบุษบา
# เจ้าน้อยบุญสวรรค์
 
* '''พระชายาที่ 6 แม่เจ้าอัมราเทวี''' ประสูติกาลราชโอรสและราชธิดา 2 พระองค์ ดังนี้
 
# เจ้าน้อยฟ้าเจ้าฟ้าร่วนเมืองอิน
# เจ้านางขันคำ
 
* '''พระชายาที่ 7 แม่เจ้าปาริกาเทวี''' (เชื้อสายเจ้านายเมืองเชียงของ) ประสูติกาลราชโอรสและราชธิดา 8 พระองค์ ดังนี้
 
# เจ้าน้อยบรม ภายหลังเป็น [[เจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยบรม ณ น่าน)|เจ้าบุรีรัตน์ นครเมืองน่าน]]
# [[เจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยบรม ณ น่าน)|เจ้าน้อยบรม]] ภายหลังเป็น [[เจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยบรม ณ น่าน)|เจ้าบุรีรัตน์ นครเมืองน่าน]] เสกสมรสกับเจ้านางบัวเขียว (พระธิดาองค์ที่ 7 ใน [[พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช]] [[เจ้าผู้ครองนครน่าน|เจ้าผู้ครองนครน่าน]] องค์ที่ 63 กับแม่เจ้ายอดหล้าอรรคราชเทวี (พระชายาองค์ที่ 1)
# เจ้าน้อยบัวเลียว
# เจ้าหยั่งคำเขียว
# [[เจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ (เจ้าน้อยบัวลอง ณ น่าน)|เจ้าน้อยบัวลอง]] ภายหลังเป็น [[เจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ (เจ้าน้อยบัวลอง ณ น่าน)|เจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ นครเมืองน่าน]]
# เจ้าน้อยหมอกมุงเมือง
# [[เจ้าราชบุตร (เจ้ารัตนเรืองรังษี ณ น่าน)|เจ้ารัตนเรืองรังษี]] ภายหลังเป็น [[เจ้าราชบุตร (เจ้ารัตนเรืองรังษี ณ น่าน)|เจ้าราชบุตร นครเมืองน่าน]]
# เจ้าน้อยสุทธนะ
# เจ้านางคำเขียว
 
* '''พระชายาที่ 8 แม่เจ้าสุคันธาเทวี''' ประสูติกาลราชโอรสและราชธิดา 4 พระองค์ ดังนี้
 
# เจ้าน้อยอนุรศรังษี ภายหลังเป็น [[เจ้าราชบุตร (เจ้าอนุรศรังษี ณ น่าน)|เจ้าราชบุตร นครเมืองน่าน]]
# [[เจ้าราชบุตร (เจ้าอนุรศรังษี ณ น่าน)|เจ้าน้อยบรมอนุรศรังษี]] ภายหลังเป็น [[เจ้าบุรีรัตน์ราชบุตร (เจ้าน้อยบรมอนุรศรังษี ณ น่าน)|เจ้าบุรีรัตน์ราชบุตร นครเมืองน่าน]]
# เจ้านางเกียงคำ
# เจ้านางเหมือย
# เจ้านางสาวดี
 
* '''พระชายาที่ 9 แม่เจ้าแว่นเทวี''' (เชื้อสายชาวไทลื้อ เมืองกุสาวดี หรือ เมืองเงิน) ไม่มีพระประสูติกาล
 
* '''หม่อมที่ 10 หม่อมแก้ว ณ น่าน''' (หลานของพระยาหลวงมนตรี) ประสูติราชโอรสและราชธิดา 2 พระองค์ ดังนี้
 
* '''หม่อมที่ 10 หม่อมแก้ว ณ น่าน''' ประสูติราชโอรสและราชธิดา 2 พระองค์
# เจ้าหนานมหาวงษ์
# เจ้านางปอก
 
* '''หม่อมที่ 11 หม่อมคำแปง ณ น่าน''' ประสูติราชโอรสและราชธิดา 2 พระองค์ ดังนี้
 
# เจ้าน้อยนนต์
# เจ้านางบัวแฝง
 
* '''หม่อมที่ 12 บาทบริจาริกา''' ประสูติราชโอรส 1 พระองค์ ดังนี้
# เจ้าหนานมหาวงษ์
 
# เจ้าหนานมหาวงษ์
===เจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ เจ้านครเมืองน่าน ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดา รวมทั้งสิ้น 31 พระองค์ แบ่งเป็น===
* พระราชโอรส 18 พระองค์
* พระราชธิดา 12 พระองค์
 
==พระกรณียกิจ==
320

การแก้ไข