ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าอนันตวรฤทธิเดช"

เพิ่มขึ้น 272 ไบต์ ,  4 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับ iOS
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับ iOS
== ราชโอรส ราชธิดา ==
'''เจ้าอนัตวรฤทธิเดชฯ''' มีพระชายา , ชายา และหม่อม 12 องค์ และราชโอรส ราชธิดา 31 พระองค์ มีรายพระนามตามลำดับ ดังนี้<br>
 
* '''พระชายาที่ 1 แม่เจ้าสุนันทาอัครราชเทวี''' ประสูติกาล ราชโอรสและราชธิดา 6 พระองค์ ดังนี้
# เจ้ามหาพรหม ภายหลังเป็น เจ้าอุปราช เมืองนครน่าน
 
# [[เจ้าอุปราช (เจ้ามหาพรหม ณ น่าน)|เจ้ามหาพรหม]] ภายหลังเป็น [[เจ้าอุปราช (เจ้ามหาพรหม ณ น่าน)|เจ้าอุปราช เมืองนครน่าน]]
# [[พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช|เจ้าสุริยะ]] ภายหลังเป็น [[เจ้าผู้ครองนครน่าน|พระเจ้าผู้ครองนครน่าน]] องค์ที่ 63
# [[เจ้าอุปราช (สิทธิสาร ณ น่าน)|เจ้าสิทธิสาร]] ภายหลังเป็น [[เจ้าอุปราช|เจ้าอุปราช นครเมืองน่าน]]
* '''พระชายาที่ 3 แม่เจ้าคำปิวเทวี''' ไม่มีพระประสูติกาล
 
* '''พระชายาที่ 4 แม่เจ้าบัวเขียวเทวี''' (เชื้อสายเจ้านายเมืองแพร่) ประสูติกาลราชธิดา 1 พระองค์
# เจ้านางปิว
 
320

การแก้ไข