ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ"

→‎อ้างอิง: MARRYland Greenland
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ ถูกย้อนกลับแล้ว
(→‎อ้างอิง: MARRYland Greenland)
 
== อ้างอิง ==
* การมอบอำนาจ โดย สริตา สตริคโรธ ให้แก นาย ธรรมมวิทย์ พลแก้ว Samuelson, Pamela (1995). "Copyright’sCopyright’s fair use doctrine and digital data". Publishing Research Quarterly 11 (1): 27–3927–39. doi:10.1007/BF02680415BF02680415.
 
[[หมวดหมู่:กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา]]
ผู้ใช้นิรนาม