ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
}}
 
'''โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล''' หรือในชื่อเดิม '''โรงเรียนราฟาแอล''' เป็นโรงเรียนใน[[จังหวัดสมุทรปราการ]] เปิดการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่ที่ [[ถนนท้ายบ้าน]] [[ตำบลปากน้ำ]] [[อำเภอเมืองสมุทรปราการ|อำเภอเมือง]] โดยบริเวณเป็นที่ตั้งของวัดอัครเทวดาราฟาแอล ของ[[ศาสนาคริสต์]] นิกาย[[โรมันคาทอลิก]]ตั้งอยู่ข้างบริเวณริม[[แม่น้ำเจ้าพระยา]]ได้ถือกำเนิดมาพร้อมกับสร้างวัด คาทอลิกปากน้ำ (วัดอัครเทวดาราฟาแอล) ซึ่งสร้างเมื่อพ.ศ. 2430 เปิดสอนเฉพาะเด็กคาทอลิก โดยมีบาทหลวงเป็นผู้ให้การอบรม โรงเรียนเซนต์ราฟาแอลขออนุญาตจัดตั้งตาม พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2489 โดยมี ฯพณฯ ท่านสังฆราชเรอเนแปร์โรส เป็นเจ้าของและผู้จัดการ โดยเปิดสอนในระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีวิวัฒนาการ การเปิดสอนในระดับชั้นต่าง ๆ ดังนี้
 
พ.ศ. 2489 เปิดการสอนชั้นประถมปีที่ 1 - ประถมปีที่ 4
371,968

การแก้ไข