ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โยเซ็ฟ อันโทน ฟ็อยชท์ไมเออร์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[หมวดหมู่:ประติมากรในคริสต์ศตวรรษที่ 18|ฟ็อยชท์ไมเออร์]]
[[หมวดหมู่:ศิลปินในยุคบารอก]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากลินทซ์]]
{{lifetime|1696|1770}}
49,606

การแก้ไข