ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 
== พระประวัติ ==
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน 8 แรม 11 ค่ำ ปีฉลู ตรงกับวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2408 เป็นพระราชธิดาพระองค์ที่ 75 ใน[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] และที่ 2 ของ[[เจ้าจอมมารดาดวงคำ ในรัชกาลที่ 4|เจ้าจอมมารดาดวงคำ]] (เดิม เจ้าหนูมั่นแห่ง; พระธิดาในเจ้าคลี่ และพระราชนัดดาใน[[เจ้าอนุวงศ์]]แห่ง[[เวียงจันทน์]]) มีพระโสทรเชษฐภคินีพระองค์หนึ่ง คือ [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านารีรัตนา]] ด้วยพระมารดาเป็นเจ้าจากเวียงจันทร์พระบรมชนกนาถจึงมีพระราชดำรัสเรียกพระองค์ว่า '''ลูกลาวน้อย'''
 
พระองค์เป็นผู้ให้การอุปถัมภ์หม่อมราชวงศ์ชื่น นพวงศ์ ซึ่งต่อมาได้ครองสมณศักดิ์เป็น[[สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์]] สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 13 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์<ref>[[วัดบวรนิเวศวิหาร]]. ''[http://www.watbowon.com/Monk/ja/04sj/ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เจ้าอาวาสลำดับที่ ๔]''. เรียกดูเมื่อ 15 เมษายน 2556</ref>
283

การแก้ไข