ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าวรญาณรังษี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
[[หมวดหมู่:เจ้าผู้ครองนครลำปาง]]
 
ทายาทสายสกุลของเจ้าหลวงวรญาณรังษีฯ ซึ่งเป็นที่รู้จักมากๆ คือ เจ้าทนันไชย(เจ้าหลวงนรนันทไชยชวลิต เจ้าผู้ครองนครลำปาง ผู้เป็นราชบุตรเจ้าหลวงญาณฯ)เจ้าบิดาเจ้าบุญทวงศ์ ณ ลำปาง(เจ้าหลวงบุญวาทย์วงษ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้าย นัดดาเจ้าหลวงวรญาณรังษีฯ)ผมเห็นว่าตราไก่ขาวนั้นน่าจะเป็นตราของขุนอนุสารสุภกรมากกว่า เพราะสายตระกูลนี้แยกเป็นสายเจ้าเมืองพะเยาเมืองขึ้นเมืองนครลำปาง เป็นไปได้หรือที่ตราประทับของราชตระกูลของเจ้าผู้ครองนครลำปางจะตกไปทางสายนี้ น่าจะสืบมาทางสายทายาทสายตรงที่เมืองนครลำปางมากกว่า เมืองพะเยาในยุคราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน เป็นเพียงหัวเมืองขึ้นเมืองนครประเทศราช เจ้าเมืองสยามแต่งตั้งให้เป็น "พระยา" ไม่ได้รับรองความเป็นเจ้า ดังเช่นเจ้าผู้ครองนคร แต่ชาวเมืองถือว่า เป็นเชื้อสายของเจ้าผู้ครองนครจึงถือว่าเป็น เจ้าหลวง ด้วย เมืองพะเยาก็เทียบเท่าเมืองขึ้นต่างๆ ของนครประเทศราช คือ เมืองพะเยา เจ้าเมืองมีตำแหน่ง "พระยาประเทศอุดรทิศ" หรือ "พระยาอุดรประเทศทิศ" เมืองขึ้นเจ้าผู้ครองนครลำปาง เมืองงาว เจ้าเมืองมีตำแหน่ง "พระยาฤทธิภิญโญยศ" เมืองขึ้นเจ้าผู้ครองนครลำปาง เมืองเชียงแสน เจ้าเมืองมีตำแหน่ง "พระยาราชเดชดำรงค์" เมืองขึ้นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เมืองเชียงราย เจ้าเมืองมีตำแหน่ง "พระยารัตนอาณาเขต" เมืองขึ้นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เมืองฝาง เจ้าเมืองมีตำแหน่ง "พระยามหามหิทธิวงศาราชาธิบดี" เมืองขึ้นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และเมืองเชียงของ เจ้าเมืองมีตำแหน่ง "พระยาจิตวงษ์วรยศรังษี" เมืองขึ้นเจ้าผู้ครองนครน่าน ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะของผู้ที่เคยแวะเข้ามาดูบ่อยๆ คนหนึ่ง ที่อยากเสนอความเห็นสะกิดใจนิดหน่อยเท่านั้นเองครับ
ผู้ใช้นิรนาม