เปิดเมนูหลัก

Coordinates information

29°58′45″N 31°8′3″E