ข้อมูลบัญชีกลาง

ดูข้อมูลบัญชี
ข้อมูลบัญชีกลาง
  • ชื่อผู้ใช้: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 18Q
  • ลงทะเบียน: 19:09, 10 มีนาคม 2563 (2 ปี ที่แล้ว)
  • จำนวนการแก้ไขรวม: 0
  • จำนวนบัญชีที่เชื่อมโยง: 3
  • ถูกล็อก: ใช่
รายการบัญชีท้องถิ่น
วิกิท้องถิ่นเชื่อมโยงเมื่อวิธีการถูกบล็อกจำนวนการแก้ไขกลุ่ม
ja.wikipedia.org19:09, 10 มีนาคม 2563บัญชีผู้ใช้(?)ถูกบล็อกโดยไม่มีกำหนด
สาเหตุ: 荒らし
  • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
  • ปิดใช้งานการสร้างบัญชี
  • ปิดใช้งานอีเมล
  • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
0
login.wikimedia.org19:09, 10 มีนาคม 2563ถูกสร้างเมื่อล็อกอิน(?)0
meta.wikimedia.org19:09, 10 มีนาคม 2563ถูกสร้างเมื่อล็อกอิน(?)0