ปูมสาธารณะทั้งหมด

นี่คือปูมทั้งหมดยกเว้นปูมการทำเครื่องหมายตรวจสอบหน้า (patrol):

ต้องการค้นหาปูมเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ดำเนินการ ให้กรอกชื่อผู้ใช้ (ไม่มีคำขึ้นต้น) ที่ช่องผู้ดำเนินการ
ต้องการค้นหาปูมเกี่ยวกับหน้าหรือผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการ ให้กรอกชื่อหน้าหรือชื่อผู้ใช้ (พร้อมคำขึ้นต้น "ผู้ใช้:") ที่ช่องเป้าหมาย (ชื่อเรื่องหรือผู้ใช้)
ปูม
(ล่าสุด | เก่าสุด) ดู (ใหม่กว่า 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • 00:00, 30 ธันวาคม 2561 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลดรุ่นใหม่ของ ไฟล์:Faculty of Arts, Silpakorn University Logo 02.png
 • 01:10, 4 ธันวาคม 2561 Good dharma คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า ไฟล์:Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University Logo.jpg ({{Non-free use rationale | Description = สัญลักษณ์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | Source = https://www.facebook.com/decorativearts/ | Article = คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | Portion = ทั้งหมด | Low_resolution = ใช่ เป็นภาพความละเอียดต่ำกว่าต้นฉบับ | Purpose = ทำให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทของบทความดีขึ้น | Replaceability = ไม่มี }})
 • 01:10, 4 ธันวาคม 2561 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University Logo.jpg ({{Non-free use rationale | Description = สัญลักษณ์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | Source = https://www.facebook.com/decorativearts/ | Article = คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | Portion = ทั้งหมด | Low_resolution = ใช่ เป็นภาพความละเอียดต่ำกว่าต้นฉบับ | Purpose = ทำให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทของบทความดีขึ้น | Replaceability = ไม่มี }})
 • 01:07, 4 ธันวาคม 2561 Good dharma คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า ไฟล์:Faculty of Archaeology, Silpakorn University Logo.jpg ({{Non-free use rationale | Description = สัญลักษณ์คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร | Source = https://www.facebook.com/คณะโบราณคดี-มหาวิทยาลัยศิลปากร-249520425063208 | Article = คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร | Portion = ทั้งหมด | Low_resolution = ใช่ เป็นภาพความละเอียดต่ำกว่าต้นฉบับ | Purpose = ทำให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทของบทความดีขึ้น | Replaceability = ไม่มี }})
 • 01:07, 4 ธันวาคม 2561 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Faculty of Archaeology, Silpakorn University Logo.jpg ({{Non-free use rationale | Description = สัญลักษณ์คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร | Source = https://www.facebook.com/คณะโบราณคดี-มหาวิทยาลัยศิลปากร-249520425063208 | Article = คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร | Portion = ทั้งหมด | Low_resolution = ใช่ เป็นภาพความละเอียดต่ำกว่าต้นฉบับ | Purpose = ทำให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทของบทความดีขึ้น | Replaceability = ไม่มี }})
 • 21:35, 14 พฤศจิกายน 2561 Good dharma คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า ไฟล์:Princess Galyani Vadhana Institute of Music Logo.png ({{Non-free use rationale | Description = สัญลักษณ์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา | Source = http://www.pgvim.ac.th/en/ | Article = สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา | Portion = ทั้งหมด | Low_resolution = ใช่ เป็นภาพความละเอียดต่ำกว่าต้นฉบับ | Purpose = ทำให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทของบทความดีขึ้น | Replaceability = ไม่มี }})
 • 21:35, 14 พฤศจิกายน 2561 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Princess Galyani Vadhana Institute of Music Logo.png ({{Non-free use rationale | Description = สัญลักษณ์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา | Source = http://www.pgvim.ac.th/en/ | Article = สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา | Portion = ทั้งหมด | Low_resolution = ใช่ เป็นภาพความละเอียดต่ำกว่าต้นฉบับ | Purpose = ทำให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทของบทความดีขึ้น | Replaceability = ไม่มี }})
 • 04:35, 28 ตุลาคม 2561 Good dharma คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า ไฟล์:Silpakorn University Logo 01.svg ({{Non-free use rationale | Description = พระพิฆเนศวร สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร | Source = http://www.su.ac.th/th/index.php | Article = มหาวิทยาลัยศิลปากร | Portion = ทั้งหมด | Low_resolution = ไม่ เป็นภาพความละเอียดเท่าต้นฉบับ | Purpose = เพื่อระบุสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยภาพ | Replaceability = ไม่มี }})
 • 04:35, 28 ตุลาคม 2561 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Silpakorn University Logo 01.svg ({{Non-free use rationale | Description = พระพิฆเนศวร สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร | Source = http://www.su.ac.th/th/index.php | Article = มหาวิทยาลัยศิลปากร | Portion = ทั้งหมด | Low_resolution = ไม่ เป็นภาพความละเอียดเท่าต้นฉบับ | Purpose = เพื่อระบุสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยภาพ | Replaceability = ไม่มี }})
 • 04:42, 21 ตุลาคม 2561 Good dharma คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า ไฟล์:Faculty of Pharmacy, Silpakorn University Logo.png ({{Non-free use rationale | Description = พระพิฆเนศวร สัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | Source = http://www.pharm.su.ac.th/Th/home.php | Article = คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | Portion = ทั้งหมด | Low_resolution = ไม่ | Purpose = ทำให้ผู้อ่านรับรู้สัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในบทความ | Replaceability = ไม่ }})
 • 04:42, 21 ตุลาคม 2561 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Faculty of Pharmacy, Silpakorn University Logo.png ({{Non-free use rationale | Description = พระพิฆเนศวร สัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | Source = http://www.pharm.su.ac.th/Th/home.php | Article = คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | Portion = ทั้งหมด | Low_resolution = ไม่ | Purpose = ทำให้ผู้อ่านรับรู้สัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในบทความ | Replaceability = ไม่ }})
 • 02:12, 20 ตุลาคม 2561 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลดรุ่นใหม่ของ ไฟล์:Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University Logo.png (ย้อนไปรุ่นเมื่อ 29 กันยายน 2560, 00:50 (ICT))
 • 02:08, 20 ตุลาคม 2561 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลดรุ่นใหม่ของ ไฟล์:Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University Logo.png ({{Non-free use rationale | Description = พระพิฆเนศวร สัญลักษณ์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | Source = http://www.finearts.su.ac.th/ | Article = คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | Portion = ทั้งหมด | Low_resolution = ไม่ | Purpose = ทำให้ผู้อ่านรับรู้สัญลักษณ์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในบทความ | Replaceability = ไม่ }})
 • 01:39, 19 ตุลาคม 2561 Good dharma คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า ไฟล์:Silpakorn University Logo 02.png ({{Non-free use rationale | Description = พระพิฆเนศวร สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร | Source = http://www.su.ac.th/ | Article = มหาวิทยาลัยศิลปากร | Portion = ทั้งหมด | Low_resolution = ไม่ | Purpose = ทำให้ผู้อ่านรับรู้สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากรในบทความ | Replaceability = ไม่ }})
 • 01:39, 19 ตุลาคม 2561 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Silpakorn University Logo 02.png ({{Non-free use rationale | Description = พระพิฆเนศวร สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร | Source = http://www.su.ac.th/ | Article = มหาวิทยาลัยศิลปากร | Portion = ทั้งหมด | Low_resolution = ไม่ | Purpose = ทำให้ผู้อ่านรับรู้สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากรในบทความ | Replaceability = ไม่ }})
 • 23:57, 19 ตุลาคม 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Bunditpatanasilpa Institute Logo.png ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | เจ้าของลิขสิ...)
 • 23:04, 19 ตุลาคม 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:College of Fine Arts Logo.png ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยช่างศิลป | เจ้าของลิขสิทธิ์ =...)
 • 04:50, 7 ตุลาคม 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Faculty of Architecture, Silpakorn University Logo.png ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิ...)
 • 00:14, 30 กันยายน 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Sriyapai School Logo.png ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนศรียาภัย | เจ้าของลิขสิทธิ์ =...)
 • 01:29, 29 กันยายน 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Saard Paderm Wittaya School Logo.png ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา | เจ้าของลิขส...)
 • 01:22, 29 กันยายน 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:The Demonstration School of Silpakorn University.png ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร | เจ...)
 • 01:15, 29 กันยายน 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Graduate School, Silpakorn University Logo.png ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร |...)
 • 01:12, 29 กันยายน 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Silpakorn University International College.png ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปาก...)
 • 01:09, 29 กันยายน 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Faculty of Music, Silpakorn University Logo.png ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปา...)
 • 01:07, 29 กันยายน 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University Logo.png ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสา...)
 • 01:04, 29 กันยายน 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Faculty of Science, Silpakorn University Logo.png ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร |...)
 • 01:00, 29 กันยายน 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Faculty of Education, Silpakorn University Logo.png ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร |...)
 • 00:57, 29 กันยายน 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Faculty of Arts, Silpakorn University Logo 02.png ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร |...)
 • 00:54, 29 กันยายน 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Faculty of Arts, Silpakorn University Logo.png ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร |...)
 • 00:50, 29 กันยายน 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University Logo.png ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์...)
 • 00:35, 29 กันยายน 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Silpakorn University Logo.png ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร | เจ้าของลิขสิทธิ...)
 • 06:25, 16 กันยายน 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:The Demonstration School of Silpakorn University.svg ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร | เจ...)
 • 06:18, 16 กันยายน 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Graduate School, Silpakorn University Logo.svg ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร |...)
 • 05:48, 16 กันยายน 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University Logo.svg ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์...)
 • 05:26, 16 กันยายน 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Silpakorn University Logo.svg ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 | เจ้าของลิข...)
 • 00:48, 15 กันยายน 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Silpakorn University Logo.png ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 | เจ้าของลิข...)
 • 00:08, 28 สิงหาคม 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Niramon Logo.png ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนนิรมลชุมพร | เจ้าของลิขสิท...)
 • 11:10, 25 สิงหาคม 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:SU Arts Logo TH02.png ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์คณะอักษรศาสตร์ (แบบทางการ) มหาวิทยาลัยศ...)
 • 09:27, 25 สิงหาคม 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Silpakorn University Logo English.png ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร (ภาษาอังกฤษ) | เจ้าของ...)
 • 00:17, 16 สิงหาคม 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Asst. Prof. Wanchai Sutananta, Ph.D..jpg ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมห...)
 • 00:38, 13 เมษายน 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Silpakorn Logo.png ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = อักษรย่อ มศก. | เจ้าของลิขสิทธิ์ = มหาวิทยาลัยศิลปากร |...)
 • 15:20, 29 มีนาคม 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Tetsuya Kuroko Good dharma.jpg ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = Tetsuya Kuroko | เจ้าของลิขสิทธิ์ = Tadatoshi Fujimaki and Shueisha | เว็บไซต์ที่มา = htt...)
 • 04:15, 12 มีนาคม 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Gongitsune.jpg ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ภาพปกหนังสือ เรื่อง"กงงิสึเนะ" | เจ้าของลิขสิทธิ์ = เก็...)
 • 03:26, 6 มีนาคม 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Saard Logo01.png ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา | เจ้าของลิขสิทธิ์ = โรงเรี...)
 • 18:33, 5 มีนาคม 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:SU Arts Informal Logo&Text01.png ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (อักษ...)
 • 18:30, 5 มีนาคม 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:SU Arts Formal Logo TH01.jpg ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระพ...)
 • 10:59, 5 มีนาคม 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:DSU Logo01.jpg ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร | เจ้าของลิขสิทธ...)
 • 10:13, 5 มีนาคม 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:SU Graduate Logo01.jpg ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร | เจ้าของ...)
 • 09:56, 5 มีนาคม 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:SU Inter Logo01.png ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราประจำวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ภาษาอั...)
 • 08:33, 5 มีนาคม 2560 Good dharma คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:SU Music Logo01.jpeg ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราประจำคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระพิ...)
(ล่าสุด | เก่าสุด) ดู (ใหม่กว่า 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)