รายชื่อพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย)

พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ในหน้านี้รวบรวมรายชื่อพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยแบ่งตามเนื้อหาได้ดังนี้ (พิพิธภัณฑ์บางแห่งอาจมีรายชื่ออยู่มากกว่าหนึ่งหมวด)

ประวัติศาสตร์และโบราณคดีแก้ไข

 
พระที่นั่งวิมานเมฆ

การศึกษาแก้ไข

ธรรมชาติวิทยาแก้ไข

ธรรมชาติวิทยาด้านพฤกษศาสตร์แก้ไข

 • พิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU)
 • พิพิธภัณฑ์พืช “ศาสตราจารย์กสิน สุวตะพันธ์” ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (BCU)
 • พิพิธภัณฑ์พืชสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พิพิธภัณฑ์พืชแห่งภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (MUKA)
 • พิพิธภัณฑ์พืชภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUB)
 • พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ กรมวิชาการเกษตร (BK)
 • หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (BKF)
 • พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU)
 • พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU)
 • หอพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (QBG)
 • พิพิธภัณฑ์พืชภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU)

สื่อสารและคมนาคมแก้ไข

 • พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
 • พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร ขอนแก่น
 • พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร หาดใหญ่
 • พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร ภูเก็ต
 • พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร นครราชสีมา
 • พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เชียงใหม่
 • พิพิธภัณฑ์รถไฟ กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์รถพระที่นั่ง พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์จักรยาน บ้านจักรยาน - ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์ไทย
 • พิพิธภัณฑ์โทรคมนาคม
 • พิพิธภัณฑ์โทรศัพท์
 • พิพิธภัณฑ์จักรยานโบราณ
 • พิพิธภัณฑ์ดาวเทียม
 • พิพิธภัณฑ์เรือไทย (Thai Boat Musem) - พระนครศรีอยุธยา
 • พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร

ทหารและสงครามแก้ไข

กฎหมายและราชทัณฑ์แก้ไข

ภูมิปัญญาพื้นบ้านแก้ไข

ดูเพิ่ม หัวข้อ ผ้าไทย

บุคคลแก้ไข

วิทยาศาสตร์แก้ไข

 
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ดาราศาสตร์และอวกาศแก้ไข

 • พิพิธภัณฑ์อวกาศแห่งชาติ ชลบุรี

การเกษตรแก้ไข

 • พิพิธภัณฑ์ประมง ม.เกษตรศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี
 • พิพิธภัณฑสถานพืชศาสตราจารย์กสิน สุวะตะพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ใช้จัดเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ ทั้งตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างรักษาสภาพโดยการดอง ตัวอย่างผล เมล็ด ละอองเรณู และสปอร์ ภาพถ่าย ภาพวาดสไลด์สีโปร่งแสง ตัวอย่างเนื้อไม้ ซากดึกดำบรรพ์
 • สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษาบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การแพทย์และสาธารณสุขแก้ไข

พุทธศาสนาแก้ไข

 • พิพิธภัณฑ์พระ กำนันชูชาติ กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย มหาสารคาม
 • พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น สกลนคร
 • พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น สกลนคร
 • พิพิธภัณฑ์วัดไร่ขิง นครปฐม
 • พิพิธภัณฑสถาน วัดคลองท่อม กระบี่
 • พิพิธภัณฑ์วัดพระมหาธาตุ "ศรีธรรมราชพิพิธภัณฑสถาน" นครศรีธรรมราช
 • พิพิธภัณฑ์พระประทีปโกลด์แลนด์ เชียงราย
 • พิพิธภัณฑ์ พระพุทธธรรม พระบรมสารีริกธาตุ
 • พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส

ศิลปะแก้ไข

 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (The National Gallery) ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร 
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่ทำในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (Museum of Contemporary Art หรือ MOCA) กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พิพิธภัณฑ์การถ่ายภาพ House of Lucie - สุขุมวิท 63 ซอย 8 กรุงเทพมหานคร
 • หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือหอศิลป์กรุงเทพมหานคร  
 • มิวเซียมสยาม (Museum Siam) หรือ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี
 • หออัครศิลปิน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดแสดงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านศิลปะ ในฐานะ องค์อัครศิลปิน และเป็นสถานที่จัดแสดงประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน
 • บ้านคีตกวีลูกทุ่งไทย ครูไพบูลย์ บุตรขัน จังหวัดปทุมธานี
 • พิพิธภัณฑ์บ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน - จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • พิพิธภัณฑ์ปานถนอม (ไทยทรงดำ) - จังหวัดเพชรบุรี
 • พิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลง - อำเภองาว จังหวัดลำปาง
 • พิพิธภัณฑ์ศิลปะเขาใหญ่ (Khao Yai Art Meseum) หรือ เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม  
 • พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ พัทยา (Art in Paradise)
 • พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม อำเภอบางละมุง (พัทยา) จังหวัดชลบุรี

ผ้าไทยแก้ไข

เศรษฐกิจแก้ไข

 
พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

มานุษยวิทยาแก้ไข

หุ่นขี้ผึ้งแก้ไข

 • พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นครปฐม
 • อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี

อื่นๆแก้ไข

 
ป้ายทางเข้าพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข