พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพถ่ายและการพิมพ์ ตั้งอยู่ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียที่จัดแสดงกล้องถ่ายภาพ ภาพถ่าย การพิมพ์และเทคโนโลยีทางภาพอื่น ๆ เป็นการเฉพาะและครบวงจร[2]

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แผนที่
ก่อตั้ง19 กรกฎาคม พ.ศ. 2534
ที่ตั้งถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์www.sc.chula.ac.th/photo/museum.html

ประวัติ

แก้

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ ได้รับการอนุญาตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวาระเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ และรัชมังคลาภิเษกสมโภช นอกจากนี้ ยังเป็นวาระที่การถ่ายภาพของโลกมีกำเนิดมาครบ 153 ปีอีกด้วย [3]

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไว้ในพระอุปถัมภ์ เมื่อสร้างแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพฯ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2534[4]

อ้างอิง

แก้
  1. "พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ" เจ๋งได้ใจ น่าทึ่งด้วยกล้องทองคำ-กล้องตัวแรกในโลก!!
  2. [1] เก็บถาวร 2017-09-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ในจุฬาฯ
  3. [2] เก็บถาวร 2014-07-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เว็บไซต์สะดุดตา พิพิธภัณฑ์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  4. [3][ลิงก์เสีย] พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ไทย