พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งตั้งอยู่ภายในคฤหาสน์กูเด็น ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล มีพื้นที่ราว 1 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา[2] แบ่งส่วนการจัดแสดงทั้งสองชั้น แต่ละชั้นแบ่งออกเป็นสี่ส่วน[3] ภายในจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของจังหวัดสตูล[1] เปิดให้บริการในวันพุธ-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. เสียค่าเข้าชมในอัตราผู้ใหญ่ 30 บาท และเด็ก 10 บาท[4]

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล
คฤหาสน์กูเด็น
แผนที่
ก่อตั้ง9 มิถุนายน พ.ศ. 2543
ที่ตั้งภายในคฤหาสน์กูเด็น
ถนนสตูลธานี ซอย 5 ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภัณฑารักษ์ กรมศิลปากร
เว็บไซต์เว็บไซต์ทางการ

ประวัติ แก้

คฤหาสน์กูเด็นมีรูปแบบสถาปัตยกรรมโคโลเนียลสร้างเมื่อ พ.ศ. 2441 แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2459[4] เป็นของพระยาภูมินารถภักดี (ตนกูบาฮารุดดิน บินกูแมะ) ต้นสกุลบินตำมะหงง ซึ่งเป็นเจ้าเมืองสตูลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เดิมถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อคราวเสด็จประพาสปักษ์ใต้แต่มิได้ประทับแรม คฤหาสน์หลังนี้จึงตกเป็นของพระยาภูมินารถภักดีและทายาท[2][4] แต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาคฤหาสน์หลังดังกล่าวได้แปรสภาพเป็นสถานที่ราชการหลายประเภท เช่น เป็นกองบัญชาการทหารญี่ปุ่น เป็นสำนักงานเทศบาลสตูล เป็นศาลากลางจังหวัดสตูล และเป็นโรงเรียนเทศบาล 1 เป็นต้น[2][3]

กระทั่งกรมศิลปากรประกาศให้คฤหาสน์กูเด็นเป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 และได้พัฒนาคฤหาสน์กูเด็นเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล ให้ประชาชนเข้าศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสตูล โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2543[2][3]

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล คฤหาสน์กูเด็น". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สืบค้นเมื่อ 7 สิงหาคม 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล คฤหาสน์กูเด็น". สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล. 30 สิงหาคม 2556. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-08-19. สืบค้นเมื่อ 7 สิงหาคม 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  3. 3.0 3.1 3.2 "ประวัติความเป็นมา". ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปกรรม ร่วมกับ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ. สืบค้นเมื่อ 7 สิงหาคม 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  4. 4.0 4.1 4.2 "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล คฤหาสน์กูเด็น". การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 7 สิงหาคม 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]