พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ในเครือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์
Silpa Bhirasri National Museum พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ (2020) - img 04.jpg
Map
ก่อตั้ง15 กันยายน พ.ศ. 2527 จัดตั้งพิพิธภัณฑ์
พ.ศ. 2530 จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ที่ตั้งถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เว็บไซต์finearts.go.th/museumsilpabhirasri/

ภายในจัดแสดงนิทรรศการ อาทิ ห้องทำงานและเครื่องมือเครื่องใช้ของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ของบรรดาลูกศิษย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลงานศิลปกรรมในยุคเริ่มแรกของศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข