พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ในเครือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์
Map
ก่อตั้ง15 กันยายน พ.ศ. 2527 จัดตั้งพิพิธภัณฑ์
พ.ศ. 2530 จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ที่ตั้งถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เว็บไซต์www.finearts.go.th/museumsilpabhirasri/

ภายในจัดแสดงนิทรรศการ อาทิ ห้องทำงานและเครื่องมือเครื่องใช้ของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ของบรรดาลูกศิษย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลงานศิลปกรรมในยุคเริ่มแรกของศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย

แหล่งข้อมูลอื่น แก้