พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ประเทศไทย)

(เปลี่ยนทางจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของไทยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน นับตั้งแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่ 4 ปัจจุบัน มีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วทุกภาค และกระจายในหลายจังหวัด ดังนี้

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแบ่งตามภาค

ภาคกลางแก้ไข

 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม

ภาคเหนือแก้ไข

 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแก้ไข

 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด

ภาคใต้แก้ไข

 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข