พันท์เซอร์เกรนาเดียร์

พันท์เซอร์เกรนาเดียร์ (เยอรมัน: Panzergrenadier) ย่อว่า PzGren หรือ Pzg เป็นคำศัพท์เยอรมันสำหรับการเรียกใช้กับทหารราบยานยนต์ หรือ ทหารราบยานเกราะ –เป็นพลทหารราบที่ให้การสนับสนุนในยานพาหนะรบซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะภารกิจดังกล่าว-ได้เป็นที่รู้จักกันในสงครามโลกครั้งที่สอง ถูกใช้ในกองทัพออสเตรีย, เยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์

พันท์เซอร์เกรนาเดียร์ ของบุนเดิสแวร์ในช่วงการซ้อมทั่วไป

อย่างไรก็ตาม ในกองทัพเยอรมัน คำว่า พันท์เซอร์เกรนาเดียร์ ยังเป็นคำที่เรียกใช้กับทหารที่มีตำแหน่งต่ำสุดของทหารเกณฑ์ (Mannschaften) ในพันท์เซอร์เกรนาเดียร์ทรูปเปอร์, ซึ่งเทียบเท่ากับระดับตำแหน่งที่ 1 อื่นๆของนาโต้