พันท้ายนรสิงห์ (แก้ความกำกวม)

พันท้ายนรสิงห์ สามารถหมายถึง