พันทิวา สินรัชตานันท์

แพทย์หญิงพันทิวา สินรัชตานันท์ เกิดวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 เป็นนักร้องชาวไทย เกิดที่จังหวัดตาก เจ้าของรางวัลทีวีตุ๊กตาทองมหาชน 2 ปี ซ้อน, นักร้องยอดนิยมแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน รางวัลพระพิฆเนศทอง 2535, รางวัลแพทย์ต้นแบบ (25 คน) ในวาระฉลอง 50 ปี แพทยสภา 2561, รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น เพลงการเมือง 2547 ปปร สถาบันพระปกเกล้า, รางวัลกรังปรีช์ และ นักร้องยอดนิยม Thailand Popular Song Festival 2527 เพลงสู่สันติภาพเป็นตัวแทนประเทศไทย ไป Tokyo World Popular Song Festival และ Kuala Lumper World Kite Populat Song Festival และรางวัลเพลงดีเด่น สองรางวัลในเพลง เพลินไพร, ชีวิต รางวัลชนะเลิศเพลง โดมเริงใจ รางวัลรองชนะเลิศ เพลง เลือดธรรมศาสตร์ไม่จาง งาน 50 ปี ธรรมศาสตร์รางวัลรองชนะเลิศ เพลงออมสิน 72 ปี

พันทิวา สินรัชตานันท์
เกิด23 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 (71 ปี)
จังหวัดตาก
บิดาเธียร สินรัชตานันท์
มารดาจงจิตร สุทธินันท์
อาชีพนักร้อง, จักษุแพทย์, อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ปีที่แสดงพ.ศ. 2523-ปัจจุบัน
สังกัดศิลปินคนแรกของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
อีเอ็มไอ
เมโทร แผ่นเสียง

ประวัติแก้ไข

พันทิวา มีบิดาชื่อ แต้เที๊ยะลิ้น เป็นชาวจีนแต้จิ๋ว จากซัวเถามาตั้งรกรากที่ประเทศไทย ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็น เธียร สินรัชตานันท์ ส่วนมารดาชื่อ จงจิตร สุทธินันท์ เป็นชาวกรุงเทพฯ เป็นคนเล็กสุด มีพี่ 4 คน

การศึกษาแก้ไข

 • ศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาล จังหวัดตาก จนจบประถมศึกษา 4
 • ศึกษาต่อที่โรงเรียนตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก จนจบประถมศึกษาที่ 7
 • ศึกษาที่โรงเรียนสตรีตากผดุงปัญญา มศ.1-3
 • จบมัธยมศึกษาที่ 5 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์
 • ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 12 และวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 6 และได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (รามาธิบดี) ในปี พ.ศ. 2520
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล (รามาธิบดี) รุ่น 5,
 • เวชศาสตร์การกีฬา และอาชีวเวชศาสตร์ รุ่น 10,
 • นิติศาสตรภาคบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 33, หลักสูตรสำหรับนักบริหารระดับสูง ด้านการเมืองการปกครอง รุ่น 9 สถาบันพระปกเกล้า (ประกาศนียบัตรชั้นสูง), หลักสูตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ หลักสูตรการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ[1]

งานร้องเพลงจนก้าวสู่ศิลปินมืออาชีพ ตำนานเพลงเทพธิดาดอยแก้ไข

เริ่มต้นการร้องเพลงในโรงเรียนอนุบาล แสดงละครและระบำในงานโรงเรียนทุกปี ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในงานระดับจังหวัด ประกวดระดับมหาวิทยาลัยในตำแหน่งนักร้องนำวงดนตรี The Science ได้รับรางวัลวงดนตรีชนะเลิศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2513 จากการชักนำไปออกรายการร้องเพลงทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล บันทึกเสียงร้องเพลงไทยเดิมชุดลาวดวงเดือน เป็นครั้งแรก

ชุดที่สองคือเพลงของ ว.วัชญาน์ ชุด เธอรักฉันอย่างไร เพลงลาแล้วดวงใจ เธอโด่งดังจากเพลง "เทพธิดาดอย" ซึ่งแต่งเพลงโดย น.พ. วราวุธ สุมาวงศ์ (หรือนามปากกา วราห์ วรเวช) ในปี 2523 และนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ในชื่อเรื่องเดียวกัน โดย จิรบันเทิงฟิล์ม ของ จีรวรรณ กัมปนาทแสนยากร นำแสดงโดย ไกรสร แสงอนันต์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ เพลงเทพธิดาดอย ถูกใช้เป็นเพลงประกวดชิงชนะเลิศหลายรายการทางทีวี เช่น Golden Song และบันทึกเสียง cover โดยนักร้องทุกช่วงเวลาโดยกลายเป็นเพลง สำหรับการแสดงของเด็กนักเรียนทั่วประเทศไทย เพลงคนจนไม่มีสิทธิ์เจ็บป่วย รับรางวัลนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน ในอัลบัม พันทิวา Chorus ร้องกับนักร้องประสานเสียงวงทหารเรือ

เธอออกแผ่นเสียงอัลบั้มเต็มชื่อชุด "วิมานทราย" ประพันธ์โดย วราห์ วรเวช และ เรียบเรียงเสียงประสานโดยพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิต บันทึกเสียงกับทาง อีเอ็มไอ (ประเทศไทย) ในชื่อชุด "เดินชมดอย" ประพันธ์โดย วินัย รุ่งอนันต์บันทึกเสียงเพลงชุดสุนทราภรณ์ สองชุด คือ หงษ์เหิร และ หงษ์สบัดบาป กับค่ายเพลง เมโทร พ.ศ. 2526

เธอเป็นนักร้องคนแรกที่แกรมมี่ ภายใต้การดำเนินงานของเรวัต พุทธินันทน์ ออกผลงานในชื่อชุด "นิยายรักจากก้อนเมฆ" เป็นผลงานการเขียนคำร้องทั้งชุดโดย บุษบา ดาวเรือง ดนตรีและทำนองประพันธ์โดย วิชัย อึ้งอัมพร และควบคุมการผลิตโดย เรวัต พุทธินันทน์ เพลง "นิยายรักจากก้อนเมฆ" ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ฟังทางวิทยุ ในปี พ.ศ. 2528 ออกผลงาน งานเขียนคำร้องโดย กรวิก และ พนัส หิรัญกสิ ดนตรีเรียบเรียงเสียงประสานโดย ปราจีน ทรงเผ่า ควบคุมการผลิตโดย เรวัต พุทธินันทน์พ.ศ. 2535 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธรภิรมย์รัก และ Love story ในชุดวงดุริยางค์ทหารบก

เธอเป็นหนึ่งในนักร้องหญิงที่ร่วมขับร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ถวายหลายครั้ง ขณะทรงพระประชวลประทับในศิริราช โดยถ่ายทอดสดจากหอสมุดดนตรีภูมิพล ในหอสมุดแห่งชาติ ได้ร้องเพลงการกุศลในวาระเฉลิมพระเกียรติ์หลายครั้ง เช่น เพลงฝนหลวงพระราชทาน, เพลินภูพาน, อัครศิลปิน ได้ร้องเพลงประจำสถาบันหลายแห่ง เช่น เพลงชุดมหิดล, จุฬา, ธรรมศาสตร์, เชียงใหม่, รามคำแหง, บูรพา, ศิริราช, รามาธิบดี, ธรรมะสันติอโศก และเพลงประจำโรงเรียน ต่างๆหลายแห่ง ได้แต่งเพลงและร้องในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่10 เพลงมาร์ชปณิธานราม ร่วมแต่งกับ ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร และ ดร.ศรีจักร วัชรเกียรติ์ รวมผลงานร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียง และบันทึกการแสดงสด ไม่น้อยกว่า 300 เพลง ผลงานบันทึกเสียง ล่าสุด ชื่อเพลง สายลม ประกอบละคร บุญผ่อง ทางช่อง Thai PBS ทำนองของ Hideki Mori และ เพลง อินทนนท์ 2564

งานสอน ถ่ายทอดศิลปะแก้ไข

สอนการร้องเพลงเพื่อสุขภาพ การพัฒนาบุคคลิกภาพด้วยการฝึกร้องเพลง ให้องค์กร เช่น บริษิทน้ำมันบางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินสายร้องเพลงและบรรยาย ร่วมกับ ชินกร ไกรลาส เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนต่างจังหวัด เดินสายร้องเพลงและบรรยาย กับศุ บุญเลี้ยง

งานแสดงในต่างประเทศแก้ไข

เดินทางไปสหรัฐอเมริกา สองครั้ง ครั้งละ สองเดือน จัดงานร้องเพลงการกุศลให้ชาวไทยในสหรัฐอเมริกา กับ เพ็ญศรี พุ่มชูศรี สวลี ผกาพันธ์ รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส มีศักดิ์นาครัตน์ และอดิเรก จันทร์เรือง พร้อมด้วย สุวัฒน์ วรดิลก นายกสมาคมนักเขียน การประกวดเพลง Tokyo World Popular Song Festival การประกวดเพลง Kulalumper World Kite Song Festival

รวมรางวัล เกียรติคุณแก้ไข

 • 5.1 รางวัลที่สามในงานวาดภาพ ระดับประถมต้น จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ สมัย มล. ปิ่น มาลากุล แสดงในบริเวณรร เตรียมอุดมศึกษา พญาไท 2503 งานแสดงศิลปะหัตถกรรมนักเรียน เมื่ออายุ 10 ปี
 • 5.2 รางวัล ทีวีตุ๊กตาทองมหาชน สองปีซ้อน 2526 และ 2527 นักร้องยอดนิยม เพลงคนจน ไม่มีสิทธิ์ และเดินชมดอย
 • 5.3 รางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน ครั้งที่ 5 ปี 2526 เพลง คนจนไม่มีสิทธิ์
 • 5.4 รางวัลเพลงดีเด่น เพลงเพลินไพร งาน Thailand Popular song Festival 2526
 • 5.5 รางวัลเพลงยอดเยี่ยม งาน Thailand Popular Song Festival 2527 เพลง สู่สันติภาพ
 • 5.6 รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม Popular Vote Singer 2527 เพลงสู่สันติภาพ Thailand Popular Song Festival
 • 5.7 รางวัลเพลงดีเด่น เพลงชีวิต Thailand Popular Song Festival 2527
 • 5.8 รางวัลรองชนะเลิศ เพลงสดุดีออมสิน งาน 72ปี ธนาคารออมสิน 2528
 • 5.9 รางวัลชนะเลิศ เพลง โดมเริงใจ งาน 50ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 5.10 รางวัลรองชนะเลิศ เพลง เลือดธรรมศาสตร์ไม่จาง งาน 50ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 5.11 รางวัลวิทยานิพนดีเด่น รุ่น9 ปปร จากสถาบันพระปกเกล้า เรื่องเพลงการเมือง 2550
 • 5.12 รางวัล 25 แพทย์ต้นแบบ ในวาระ 50ปี แพทยสภา ปี 2561
 • 5.13 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2550 อิสริยาภรณ์ มงกุฎไทย ชั้น 4 ในรัชกาลที่ 9
 • 5.14 รับพระราชทานเข็ม สก จาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ ในการห่รายได้เพื่อศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ในโรงพยาบาลรามาธิบดี
 • 5.15 รางวัลพระพิฆเนศทอง 2553 เพลงบัวบาน

จิตรอาสาแก้ไข

ร่วมกับจักษุแพทย์ เดินทางไปผ่าตัด ตรวจ รักษา ในถิ่นธุรกันดาน และ สนับสนุนโดย สโมสรโรตารี่สอนการร้องเพลง ดนตรีบำบัด ให้ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป

อ้างอิงแก้ไข