พอล อาร์. อับรามสัน (นักรัฐศาสตร์)

พอล อาร์. อับรามสัน (Paul R. Abramson) (28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561) เป็นนักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันและนักเขียน เป็นที่รู้จักจากงานวิจัยและงานเขียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอเมริกัน ยุโรปและอิสราเอล และเป็นศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต[1]

อับรามสันสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันในเซนต์หลุยส์เมื่อ พ.ศ. 2502 และเข้าร่วมงานกับมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียระหว่าง พ.ศ. 2502 - 2503 เขาเข้าร่วมในกองทัพสหรัฐระหว่าง พ.ศ. 2503 - 2505 จากนั้นสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท MA จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียร์ใน พ.ศ. 2504 และปริญญาเอกใน พ.ศ. 2510 จากนั้นจึงทำงานกับมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตตในภาควิชารัฐศาสตร์ในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เมื่อ พ.ศ. 2510 ได้เลื่อนเป็นรองศาสตราจารย์ใน พ.ศ. 2514 และศาสตราจารย์ใน พ.ศ. 2520

ใน พ.ศ. 2539 เขาเป็นหนึ่งในนักรัฐศาสตร์ 12 คนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศของวารสาร American Political Science Review จากผลงานที่เขาตีพิมพ์เป็นจำนวนมากระหว่าง พ.ศ. 2497 - 2537[2]

อ้างอิงแก้ไข

ผลงานแก้ไข

หนังสือที่เขียนโดยคนเดียว:

หนังสือที่ร่วมกันเขียน:

อับรามสันได้เขียนหรือร่วมเขียนหนังสือทั้งสิ้น 13 บท และบทความในวารสาร 77 เรื่อง โดยตีพิมพ์ใน American Political Science Review13เรื่อง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข