ชายหาดช่วงฤดูท่องเที่ยว เดือนกรกฎาคม ปี 2006
ทิวทัศน์ของชายหาดที่มองออกไปเห็นแหลม Pentire
อาทิตย์ตกเหนือเกาะ Newlands
ทิวทัศน์ของชายหาด มองจากนิวพอลแซ็ธ

พอลแซ็ธ (อังกฤษ: Polzeath) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่บนชายฝั่งทิศเหนือของมณฑลคอร์นวอลล์ สหราชอาณาจักร เป็นสถานที่ที่ดีมากสำหรับการฝึกหัดโต้คลื่น เพราะมีคลื่นซัดเข้ามาจากมหาสมุทรแอตแลนติก มียามชายฝั่งคอยเฝ้าระวังในเวลากลางวัน บางครั้งอาจพบเห็นปลาโลมาได้ และรอบๆชายฝั่งก็เป็นแหล่งอาศัยของนกชายฝั่งหลายชนิด

ชายหาดของหมู่บ้านจะจมอยู่ใต้น้ำทั้งหมดเวลาน้ำขึ้นสูง รวมทั้งที่จอดรถด้วยเช่นกัน แต่ก็จะเกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงเท่านั้น

ในหมู่บ้านมีร้านค้าท้องถิ่นมากมาย ซึ่งมีทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการพักผ่อนในวันหยุด และยังมีผับ คาเฟ่ และภัตตาคารอยู่อีกจำนวนหนึ่งด้วย