พอยท์เอเชีย.คอม

(เปลี่ยนทางจาก พอยท์เอเชียดอตคอม)

พอยท์เอเชียดอตคอม (อังกฤษ: PointAsia.com) เป็นชื่อซอฟต์แวร์โปรแกรมแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง และเป็นฟรีแวร์ที่พัฒนาโดยคนไทย สนับสนุนโดย บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท Space Imaging Southeast Asia (SISEA) ข้อมูลที่ให้บริการประกอบด้วยภาพถ่ายดาวเทียมที่ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย ข้อมูลแผนที่ จีไอเอส และข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างขึ้น เพื่อเป็นแผนที่ส่วนตัว หรือแผนที่เฉพาะกลุ่ม

พอยท์เอเชียดอตคอม (PointAsia.com)
250px
ผู้พัฒนาพอยท์เอเชียดอตคอม
รุ่นล่าสุด1.1.0004.04 / 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 2000 / XP
ประเภทแผนที่, ภาพถ่ายดาวเทียม
สัญญาอนุญาตฟรีแวร์
เว็บไซต์www.pointasia.com
ไฟล์:Pointasia webmap.JPG
เว็บแม็พ
ไฟล์:Pointasia loxley.jpg
ภาพสามมิติจำลองของตึก Loxley

ลักษณะสำคัญแก้ไข

พอยท์เอเชียดอตคอม มีระบบการใช้งานพิเศษมากมาย ดังเช่น

  • การค้นหาเส้นทางเดินรถ ทั้งรถเมล์ รถตู้ และรถไฟฟ้า
  • การปักหมุดแนะนำสถานที่ สามารถประชาสัมพันธ์ร้านค้าหรือธุรกิจของผู้ใช้งานได้
  • การค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่ได้มีการลงข้อมูลไว้
  • ระบบชุมชน (Me & Gang) สามารถสร้างกลุ่มส่วนตัวเพื่อทำกิจกรรมกับผู้อื่นได้ เหมาะกับการทำเว็บรุ่นหรือการบอกสถานที่นัดพบ
  • การจับภาพหน้าจอ ตกแต่งภาพ และวาดเส้น เพื่อประกอบการใช้งานบนแผนที่
  • ฟังก์ชันทางภูมิศาสตร์ต่างๆ เช่น การวัดระยะทาง การคำนวณขนาดพื้นที่ เป็นต้น

ภาพสามมิติแก้ไข

ผู้ใช้สามารถดูแผนที่จากมุมระดับ90องศาถึงประมาณ10องศาจากพื้นดิน และยังสามารถนำไฟล์ XML มาแสดงผลเป็นภาพตึกหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่เป็นภาพสามมิติ

พอยท์เอเชียแลนด์แก้ไข

เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลที่ดินด้วยตนเอง (Visual Land Information System) โดยนำข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลลายเส้นมาประยุกต์ใช้งานร่วมกันกับแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมดิจิตอล เช่น การนำข้อมูลลายเส้นของแปลงโฉนดมาแสดงบนแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมตามพิกัดตำแหน่งของที่ดิน ทำให้เห็นภาพพื้นที่ของแปลงที่ดินและภาพพื้นที่บริเวณโดยรอบอย่างชัดเจน

ผู้ใช้สามารถเรียกดูรายละเอียดหรือข้อมูลอ้างอิงต่างๆ และทำการสืบค้น ปรับปรุง แก้ไข หรือวางแผนได้โดยง่ายเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และหากผู้ใช้มีแปลงที่ดินอยู่หลายแห่ง ไม่ว่าจะในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลกันระบบยังสามารถประมวลผลเพื่อแสดงตำแหน่งของแปลงที่ดินทั้งหมดให้ปรากฏบนแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมได้พร้อมกัน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข