พลังงานทางเลือก

พลังงานทางเลือก เป็นคำกล่าวรวมหมายถึงแหล่งที่มาของพลังงานที่สามารถนำมาทดแทนพลังงานเดิมที่ใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ โดยไม่มีผลกระทบอื่นเกิดขึ้น[1]

ตัวอย่างของพลังงานทางเลือกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. พลังงานทางเลือกคือ...On site renewable energy options