พลังงานทางเลือก

พลังงานทางเลือก เป็นคำกล่าวรวมหมายถึงแหล่งที่มาของพลังงานที่สามารถนำมาทดแทนพลังงานเดิมที่ใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ โดยไม่มีผลกระทบอื่นเกิดขึ้น[1]

กังหันลมใกล้เมืองโคเปนเฮเกน

ตัวอย่างของพลังงานทางเลือก

แก้

อ้างอิง

แก้