ไสว ไสวแสนยากร

พลเอก พลตำรวจเอก ไสว ไสวแสนยากร (8 พฤษภาคม พ.ศ. 2447 - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2523) อดีตอธิบดีกรมตำรวจ,อดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย, อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก, อดีตแม่ทัพภาคที่ 2, อดีตเจ้ากรมทหารสื่อสาร และอดีตจเรทหารสื่อสาร

พลตำรวจเอก
ไสว ไสวแสนยากร
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่ง
11 กันยายน พ.ศ. 2502 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2507 (5 ปี 111 วัน)
ก่อนหน้า พลเอก จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
ถัดไป พันเอก แสง จุละจาริตต์
อธิบดีกรมตำรวจ
ดำรงตำแหน่ง
19 กันยายน พ.ศ. 2500 – 9 กันยายน พ.ศ. 2502 (1 ปี 355 วัน)
ก่อนหน้า พลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์
ถัดไป จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
2497–2500
แม่ทัพภาคที่ 2
ดำรงตำแหน่ง
2494–2497
ก่อนหน้า พลโท หลวงสวัสดิ์สรยุทธ (ดล บุนนาค)
ถัดไป พลโท ครวญ สุทธานินทร์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2447
เสียชีวิต 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 (76 ปี 54 วัน)
คู่สมรส สะอิ้ง ไสวแสนยากร (สกุลเดิม: วัฒนภูติ)
การเข้าเป็นทหาร
ยศ Thai police O9.png พลตำรวจเอก
RTA OF-9 (General).svg พลเอก
บังคับบัญชา กรมตำรวจ

ประวัติแก้ไข

พลตำรวจเอกไสว ไสวแสนยากร เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2447 มีนามเดิมว่าเจ้าศรีไสว อุ่นคำ เป็นโอรสของเจ้าศรีสญชัย บิดาเป็นพระราชโอรสในพระเจ้ามหินทรเทพนิภาธร หรือ เจ้าอุ่นคำ และเป็นพระราชอนุชาในพระเจ้าสักรินทรฤทธิ์ หรือ เจ้าคำสุก (พระราชบิดาของพระเจ้าศรีสว่างวงศ์) มีพี่น้องร่วมพระบิดา ได้แก่ เจ้าศรีสวัสดิ์ มหินทรเทพ (เข้ารับราชการในไทยเป็น ขุนศรีสวัสดิ์), เจ้าศรีแสวง, เจ้าสุดสงวน (ญ.), เจ้าคำผิว (ญ.) และเจ้าสวาท[1]

ครั้นอยู่ในไทยท่านใช้ชื่อในเอกสารว่า ไสว อุ่นคำ แล้วรับราชการเป็น ขุนไสวแสนยากร ก่อนเปลี่ยนนามสกุลเป็น ไสวแสนยากร ตามราชทินนาม[1]

พลตำรวจเอกไสวถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 ในวัย 76 ปี

การทำงานแก้ไข

พลตำรวจเอกไสวเป็นจเรทหารสื่อสารในช่วงปี 2489-2490 ก่อนจะขึ้นเป็นเจ้ากรมทหารสื่อสารช่วงปี 2490-2494 ได้ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 2 ช่วงปี 2494-2497 ขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกช่วงปี 2497-2500 พร้อมกับรับพระราชทานยศพลเอก [2]

หลังเหตุการณ์รัฐประหาร 16 กันยายน 2500 พลเอกไสวได้โอนย้ายมารับราชการตำรวจในตำแหน่ง อธิบดีกรมตำรวจ แทน พลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2500 [3] พร้อมกับได้รับพระราชทานยศพลตำรวจเอกเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2500 [4] แต่ดำรงตำแหน่งได้เพียง 2 ปีก็ถูกโอนให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2502 โดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มารักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจอีกตำแหน่งหนึ่ง [5]

งานการเมืองแก้ไข

วันที่ 2 สิงหาคม 2497 พลตำรวจเอกไสว ขณะมียศเป็น พลโท ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ภาคต้น). ธนบุรี : สำนักพิมพ์อโยธยา, ม.ม.ป., หน้า 126-9
  2. ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 73 ตอน 26 ง พิเศษ หน้า 1 27 มีนาคม พ.ศ. 2499
  3. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งข้าราชการ เล่ม 74 ตอน 79 ง พิเศษ หน้า 2 21 กันยายน พ.ศ. 2500
  4. ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 74 ตอน 98 ง หน้า 2735 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้อธิบดีกรมตำรวจพ้นตำแหน่งหน้าที่และตั้งผู้รักษาการแทน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 76 ตอน 88 ง หน้า 2157 15 กันยายน พ.ศ. 2502
  6. แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๙, ตอน ๔๖ ง, ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕, หน้า ๑๒๔๙
  8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๖๗ ง หน้า ๑๗๐๒, ๒ กรกฎาคม ๒๕๐๖