พรีเมียร์ลีก (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

พรีเมียร์ลีก เป็นชื่อลีกสูงสุดของกีฬา ได้แก่