คนเริงเมือง

ละครโทรทัศน์ไทย
(เปลี่ยนทางจาก พริ้ง คนเริงเมือง)

คนเริงเมือง เป็นนวนิยายเรื่องหนึ่งของ สุวรรณี สุคนธา ซึ่งถ่ายทอดชีวิตของพริ้ง ตัวเอกของเรื่องได้อย่างมีอรรถรสและอรรถศิลป์ ชีวิตของพริ้งซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสตัณหา โดยไม่เคยสนใจความรู้สึกของคนอื่น ถูกเปรียบเทียบกับช้อยพี่สาวแท้ ๆ ซึ่งทั้งชีวิตมีแต่คำว่าให้ และคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นก่อนเสมอ นอกจากนี้ เนื้อเรื่องยังเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้ผู้อ่านได้เห็นภาพชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนค่านิยมของคนในสมัยนั้น

คนเริงเมือง
ประเภทดราม่า, พีเรียด
สร้างโดยพ.ศ. 2521
เมคเกอร์ กรุ๊ป
พ.ศ. 2531
เมคเกอร์ กรุ๊ป
พ.ศ. 2545
ยุรการ เน็ตเวิร์ค
เทวาดราม่าแอนด์ฟิล์ม
พ.ศ. 2560
มีเดีย สตูดิโอ
นีโน่ บราเดอร์ส
เค้าโครงจากคนเริงเมือง
โดย สุวรรณี สุคนธา
เขียนโดยบทประพันธ์ : สุวรรณี สุคนธา
บทโทรทัศน์ :
พ.ศ. 2521
เริงศิริ ลิมอักษร
พ.ศ. 2531
เริงศิริ ลิมอักษร
พ.ศ. 2545
ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล
พ.ศ. 2560
เจ้าคำดี
กำกับโดยพ.ศ. 2521
เริงศิริ ลิมอักษร
พ.ศ. 2531
เริงศิริ ลิมอักษร
พ.ศ. 2545
ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล
พ.ศ. 2560
รัญญา ศิยานนท์
แสดงนำพ.ศ. 2521
วิยะดา อุมารินทร์
สมภพ เบญจาธิกุล
นพพล โกมารชุน
ยิ่งใหญ่ อายะนันท์
สุเชาว์ พงษ์วิไล
สกรรจ์ รามบุตร
พ.ศ. 2531
ใหม่ เจริญปุระ
พอเจตน์ แก่นเพชร
วิศรุต เกษประสิทธิ์
ดิลก ทองวัฒนา
ตฤณ เศรษฐโชค
ไตรภพ ลิมปพัทธ์
พ.ศ. 2545
ใหม่ เจริญปุระ
โอลิเวอร์ พูพาร์ต
สันติภาพ สุวรรณพิมพ์
สถาพร นาควิลัย
นุติ เขมะโยธิน
ศุภวัฒน์ อ่ำประสิทธิ์
พ.ศ. 2560
อคัมย์สิริ สุวรรณศุข
เขตต์ ฐานทัพ
กฤษฎา สุภาพพร้อม
วัชรบูล ลี้สุวรรณ
ภูริ หิรัญพฤกษ์
พูลภัทร อัตถปัญญาพล
ภาษาต้นฉบับไทย ไทย
จำนวนตอนพ.ศ. 2560 : 15 ตอน
การผลิต
ผู้อำนวยการผลิตพ.ศ. 2531
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2560
ผู้อำนวยการสร้างพ.ศ. 2531
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2560
คณะกรรมการพิจารณาการผลิตละครโทรทัศน์
ความยาวตอนพ.ศ. 2560 : 130 นาที
ออกอากาศ
เครือข่ายพ.ศ. 2531
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
พ.ศ. 2545
สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
พ.ศ. 2560
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ออกอากาศพ.ศ. 2531

พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2560
13 เมษายน พ.ศ. 2560 –
1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

นวนิยายเรื่องนี้ดัดแปลงเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายรอบ

ครั้งที่5 ในปี พ.ศ. 2560 ได้นำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ใช้ชื่อว่า พริ้ง คนเริงเมือง สร้างโดย บริษัทมีเดีย สตูดิโอและบริษัทนีโน่ บราเดอร์ส ออกอากาศ ทาง สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 [1] กำกับการแสดงโดย รัญญา ศิยานนท์ นำแสดงโดย เขตต์ ฐานทัพ,อคัมย์สิริ สุวรรณศุข,กฤษฎา สุภาพพร้อม,วัชรบูล ลี้สุวรรณ,ภูริ หิรัญพฤกษ์,พูลภัทร อัตถปัญญาพล เริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2560-1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ต่อจากละครเรื่องนักบุญทรงกลด

การสร้าง

แก้
ปี พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2560
พริ้ง วิยะดา อุมารินทร์ ใหม่ เจริญปุระ อคัมย์สิริ สุวรรณศุข
หมอพินิจ สมภพ เบญจาธิกุล พอเจตน์ แก่นเพชร เกรียงไกร อุณหะนันท์ โอลิเวอร์ พูพาร์ท เขตต์ ฐานทัพ
ไพโรจน์ ยิ่งใหญ่ อายะนันท์ วิศรุต เกษประสิทธิ์ สันติภาพ สุวรรณพิมพ์ กฤษฎา สุภาพพร้อม
หมอประสาน จีรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ รณ ฤทธิชัย ดิลก ทองวัฒนา สถาพร นาควิลัย วัชรบูล ลี้สุวรรณ
หมอสมประสงค์ สกรรจ์ รามบุตร อาวุธ พิทักษ์พงษ์ ตฤณ เศรษฐโชค นุติ เขมะโยธิน ภูริ หิรัญพฤกษ์
บุญช่วย สุเชาว์ พงษ์วิไล อุเทน บุญยงค์ ไตรภพ ลิมปพัทธ์ ศุภวัฒน์ อ่ำประสิทธิ์ พูลภัทร อัตถปัญญาพล
หลวงเสนาะ โกร่ง กางเกงแดง ส.อาสนจินดา ชลิต เฟื่องอารมย์ เมทนี บุรณศิริ
เปรมฤทัย นพพล โกมารชุน อรรถชัย อนันตเมฆ อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม โตนนท์ วงศ์บุญ
คุณพระเวศน์ วสันต์ บูรณะพิมพ์ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง
ช้อย มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช เมตตา รุ่งรัตน์ ปาหนัน ณ พัทลุง วิภาวี เจริญปุระ สโรชา วาทิตตพันธ์
ฉวี ธัญสินี พรมสุทธิ์
มาลินี ดวงดาว จารุจินดา ณัฐินี สิทธิสมาน ราตรี วิทวัส ไลลา บุญยศักดิ์ อธิชนัน ศรีเสวก
อารีพันธ์ ดวงชีวัน โกมลเสน ดวงตา ตุงคะมณี นิชานันท์ ฝั้นแก้ว
คุณประเทียบ จุรี โอศิริ ดารณีนุช โพธิปิติ ทราย เจริญปุระ
วิไล ปาริฉัตร ไพรหิรัญ ปณิตา ธรรมวัฒนะ
คุณพระชาญ บุญเกตุ เสงี่ยมงาม อำนวย ศิริจันทร์ สมภพ เบญจาธิกุล
คุณหญิงช้องนาง มนัส บุญยเกียรติ มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา ดวงตา ตุงคะมณี สาวิตรี สามิภักดิ์
คุณพระจำรูญ สมชาย สามิภักดิ์ ศรุต วิจิตรานนท์
ปริก มาลี เวชประเสริฐ ชูศรี มีสมมนต์ นภาพร หงสกุล จันทนา ศิริผล ราตรี วิทวัส
แวว ชาลิภา รินรดามณี
แม่แล่ม ณัฐินี สิทธิสมาน มยุรี อิศรเสนา ณ อยุธยา วิยะดา อุมารินทร์
โชค วรุฒ วรธรรม
พี่นวม วันทนา บุญบันเทิง อรสา พรหมประทาน สินีนาฎ เกษประไพ พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์
ศักดิ์ชัย ชลิต เฟื่องอารมย์ วรวุฒิ นิยมทรัพย์ พงษธัช รัตนเศรณี
นวลฉวี อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา ไปรมา รัชตะ แชมเปญ เอ็กซ์ อุษณีย์ วัฒฐานะ
แม่เขียว รัญญา ศิยานนท์
มาลัย อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา ชุติมา นัยนา
แม่ของไพโรจน์ สีดา พัวพิมล
ยายขายหมาก รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์
หมอปัญญา โสตถิพันธุ์ คำลือชาติ
พราว ด.ญ. พิมประภา ตั้งประภาพร ด.ญ. ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ
แม่ของบุญช่วย ปริยา วงษ์ระเบียบ
พริ้ง (วัยเด็ก) ด.ญ. กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ

เพลงประกอบภาพยนตร์

แก้
ปี ชื่อเพลง เนื้อร้อง ทำนอง เรียบเรียง ขับร้อง
2523 ชีวิต เริงศิริ ลิมอักษร จิตนาถ วิรัช อยู่ถาวร ศรีไศล สุชาตวุฒิ

เพลงประกอบละคร

แก้
ปี ชื่อเพลง เนื้อร้อง ทำนอง เรียบเรียง ขับร้อง
2523 ชีวิต เริงศิริ ลิมอักษร จิตนาถ ศรีไสล สุชาตวุฒิ
2531 ชีวิต เริงศิริ ลิมอักษร จิตนาถ วิรัช อยู่ถาวร ใหม่ เจริญปุระ
2560 นอกจากความรัก สุทธิพงษ์ วัฒนจัง ธีระศักดิ์ วดีศิริศักดิ์ กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์
ฉันไม่มีสิทธิ์แล้ว ฟองเบียร์ ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม นที แสนทวี , วิสารท กุลศิริ บงกช เจริญธรรม

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้