พระไตรภูวนาทิตยวงศ์

พระไตรภูวนาทิตยวงศ์ (? - ?) หรือ เจ้าฟ้าราม พระราชโอรสใน สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ที่ประสูติแต่พระสนมและเป็นพระราชอนุชาต่างพระราชมารดาของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งคิดก่อการกบฏต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชผู้เป็นพระเชษฐาต่างพระราชมารดาถึง 3 ครั้ง

พระไตรภูวนาทิตยวงศ์
ราชวงศ์ราชวงศ์ปราสาททอง
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

สำหรับเรื่องการสำเร็จโทษพระไตรภูวนาทิตยวงศ์นั้นมีอยู่ 2 หลักฐานคือหลักฐานที่ 1 พระไตรภูวนาทิตยวงศ์และพระองค์ทอง พระอนุชาร่วมพระมารดาเดียวกันถูกสำเร็จโทษที่ประตูพระราชวัง ส่วนพระอินทราชา สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ยกโทษเพราะไม่ได้เข้าร่วม

ส่วนหลักฐานที่ 2 เหล่าขุนนางเสนาบดีตัดสินพิจารณาสำเร็จโทษพระไตรภูวนาทิตยวงศ์ด้วยการให้ลอยแพออกสู่ทะเล และได้นำคำตัดสินขึ้นกราบบังคมทูลให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทราบ ซึ่งพระองค์ก็เห็นชอบ

อ้างอิงแก้ไข