พระแสน หรือ พระแสนเมืองมหาไชย (ພຣະແສນເມືອງມຫາໄຊຽ) เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 57 เซนติเมตร สูง 87 เซนติเมตร ศิลปะล้านช้าง เป็นพระพุทธรูปสำริด

พระแสน (มหาไชย) อยู่หน้าพระเสริม

เดิม พระแสน ประดิษฐานอยู่ในถ้ำที่เมืองมหาไชยกองแก้ว (ມຫາໄຊຽກອງແກ້ວ) ซึ่งเชื่อว่าได้นำไปหลบซ่อนข้าศึกไว้ ชาวเมืองมหาไชยกองแก้วเชื่อว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ ถ้าฝนไม่ตกก็เชิญออกจากถ้ำมาตั้งกลางแจ้ง บูชาขอฝนได้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้า ให้เจ้าเหม็น โอรสเจ้าอนุวงศ์ อัญเชิญมาพร้อมกับพระสายน์ ประดิษฐานที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ในพระวิหารคู่กับพระเสริม[1]

อ้างอิง แก้

  1. palungjit.org