พระแม่เกามารี (สันสกฤต: कौमारी อังกฤษ: Kaumari) เป็นเทวสตรี ในศาสนาฮินดู เป็นหนึ่งในคณะเทวีสัปตมาตฤกาทั้ง 7 พระแม่เกามารีทรงถือกำเนิดจากพลังของพระขันทกุมารกับพระแม่เทวเสนาและพระแม่วัลลี บางตำนานก็ว่าเป็นองค์เดียวกับพระแม่เทวเสนา

พระแม่เกามารี
จำพวกพระแม่มาตฤกา
อาวุธอังกุสะ
ธนู
วัชระอุทุม
สัตว์พาหนะนกยูง

เทวตำนาน แก้

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้