พระแม่มารีซอลทิง (เมสสินา)

พระแม่มารีซอลทิง หรือ พระแม่มารีและพระบุตร (อังกฤษ: Salting Madonna หรือ Madonna with Child) เป็นภาพเขียนที่เขียนโดยอันโตเนลโล ดา เมสสินา[1] จิตรกรคนสำคัญชาวอิตาลีของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ที่ปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ที่หอศิลป์แห่งชาติในกรุงลอนดอนในสหราชอาณาจักร ชื่อของภาพมาจากชื่อเจ้าของคนหนึ่งผู้เป็นนักสะสมศิลปะผู้อุทิศภาพนี้ให้แก่หอศิลป์ในปี ค.ศ. 1910

พระแม่มารีซอลทิง
Antonello da messina, madonna salting.jpg
ศิลปินอันโตเนลโล ดา เมสสินา
ปีคริสต์ทศวรรษ 1460
ประเภทเทคนิคต่างๆ บนไม้
สถานที่หอศิลป์แห่งชาติ, ลอนดอน

ภาพ “พระแม่มารีซอลทิง” ที่เขียนโดยเมสสินาในคริสต์ทศวรรษ 1460 เป็นภาพที่มีความซับซ้อนทางด้านการอ้างอิงทางวัฒนธรรมที่ทำให้นักวิชาการในอดีตจัดภาพนี้ให้อยู่ในกลุ่มต่างกันไปที่รวมทั้งแบบเฟล็มมิช, แบบสเปน หรือ แม่แต่แบบรัสเซีย แต่อันที่จริงแล้วเป็นงานเขียนชิ้นแรกๆ ของเมสสินาเมื่อยังพำนักอยู่ในซิซิลี เป็นภาพของพระแม่มารีที่ตกแต่งด้วยการเขียนอย่างละเอียดและมีฝีมือ เช่นมงกุฎและเครื่องทรงแบบเวนิส

ความงามของใบหน้ามาจจากการเขียนแบบจิตรกรโปรวองซ์โดยเฉพาะจากงานเขียนของ Enguerrand Quarton

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข