พระแม่ภวานี

พระแม่ภวานี (สันสกฤต: भवानी) เป็นเทวีในศาสนาฮินดู ซึ่งถึงว่าเป็นอวตารของพระปารวตี คำว่า ภวานี หมายถึง "คนที่มอบชีวิต" หรือ พลังอำนาจของธรรมชาติหรือแหล่งที่มาของพลังงานความคิดสร้างสรรค์.

พระแม่ภวานี
GodessBhavani&Shivaji.jpg
พระแม่ภวานีมอบดาบแก่มหาราชาศิวจีในตุฬชาปุระ
จำพวกเทวี
สัตว์พาหนะสิงโต

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข