พระแม่ฉินนมัสตา

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

พระแม่ฉินนมัสตาเทวี (สันสกฤต : छिन्नमस्ता) เป็นเทวสตรี ในศาสนาฮินดู เป็นเทวี ร่างหนึ่งของเทวีปารวตี คือเทวีผู้ตัดศีรษะตนเองเพื่อมอบให้ ชยาและวิชยาเพื่อดับความกระหายเลือดของสาวก ถือเป็นความเสียสละอันยิ่งใหญ่ พระแม่ฉินนมัสตาถือว่าทรงเป็นแหล่งพลังของถิตถีเพศทั้งปวง นอกจากนี้พระแม่ฉินนมัสตาทรงเป็นที่นับถือของชาวทิเบตอีกด้วย

พระแม่ฉินนมัสตา
Calcutta art studio Chinnamasta.jpg
จำพวกเทวีมหาวิทยา
อาวุธกรรไกร
ดาบ