พระเศวตวรวรรณฯ เป็นช้างสำคัญช้างที่หนึ่งในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นลูกช้างด่าง ตกที่เมืองพร้าว พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 6 โปรดให้หนานไชยวงศ์ พระยาไยชเลิก คุมลงมาถวายที่กรุงเทพมหานคร [1] เดินทางถึงเมื่อวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 1 ปีมะเส็งเอกศก จุลศักราช 1231 ตรงกับ พ.ศ. 2412

พระเศวตวรวรรณ
สปีชีส์ช้าง
สายพันธุ์ช้างอินเดีย
เพศผู้
เกิดไม่ทราบ
ตายไม่ทราบ
ปีปฏิบัติงานพ.ศ. 2412 – ไม่ทราบ
เป็นที่รู้จักสำหรับช้างเผือกประจำรัชกาลที่ 5
ยศพระ
เจ้าของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​​ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2412)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีสมโภช ขึ้นระวาง ณ โรงพิธี สนามชัย พระราชทานนามว่า พระเศวตวรวรรณฯ [2] และโปรดฯ ให้สร้างโรงช้างต้นขึ้นภายในบริเวณพระราชวังดุสิต (ปัจจุบันคือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น ถนนอู่ทองใน)

อ้างอิง แก้