พระเทพวิสุทธิญาณ (ถวิล กนฺตสิริ)

พระเทพวิสุทธิญาณ นามเดิม ถวิล ศรีใหม่ ฉายา กนฺตสิริ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร, อดีตเจ้าคณะแขวงวชิรพยาบาล (ธ)[1]

พระเทพวิสุทธิญาณ

(ถวิล กนฺตสิริ)
ส่วนบุคคล
เกิด6 ตุลาคม พ.ศ. 2484 (82 ปี)
นิกายธรรมยุติกนิกาย
การศึกษาน.ธ.เอก, ป.ธ.5, ศน.บ. (สังคมวิทยา)
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
อุปสมบท16 มิถุนายน พ.ศ. 2506
พรรษา60
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร, อดีตเจ้าคณะแขวงวชิรพยาบาล (ธ)

ประวัติ แก้

พระเทพวิสุทธิญาณ นามเดิม ถวิล นามสกุล ศรีใหม่ ฉายา กนฺตสิริ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2484 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเส็ง เวลา 18.30 น. ที่ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โยมบิดาชื่อนายพร้อม ศรีใหม่ โยมมารดาชื่อนางเงิน ชัยชำนาญ (นามสกุลเดิม จิตมั่น) บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อ พ.ศ. 2499 ณ วัดคงคาวดี อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระราชไพศาลมุนี (ย้อย มหาสาโล) วัดท่าโพธิ์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระครูประสาทธรรมภิวัช (บุญรักษ์ ฐานวิริโย) วัดคงคาวดี อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระศีลาจารย์ ต่อมาอุปสมบทเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2506 วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีพระสุธรรมาธิบดี (เพิ่ม อาภาโค) (ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชปัญญาภรณ์) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวิสุทธิธรรมธาดา (ส่อง โชติงฺกโร) (ครั้งยังเป็นพระครูฐานานุกรมที่ พระครูสังฆวุฒิกร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูวินัยธรเสนอ ญาณทัตโต เป็นพระอนุสาวนาจารย์

การศึกษา/วิทยฐานะ แก้

การปกครองคณะสงฆ์ แก้

งานด้านการศึกษา แก้

สมณศักดิ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. พระราชญาณปรีชา (ถวิล กนฺตสิริ) ทำเนียบพระสังฆาธิการ
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, ตอนที่ 60, เล่ม 97, วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2523, หน้า 13
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ตอนที่ 155, เล่ม 109, วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2535, หน้า 16
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, ตอนที่ 23 ข, เล่ม 119, วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2545, หน้า 9
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2019-07-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ตอนที่ 40 ข, เล่ม 136, วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, หน้า 9