พระเชษฐา

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

พระเชษฐา เป็นพระนามของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แห่งกรุงศรีอยุธยา อาจหมายถึง