พระเจ้าไหวยปิง (จีน: 外丙) เป็นกษัตริย์รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์ซางในประวัติศาสตร์จีน ทรงครองราชย์ระหว่าง 1646 ปีก่อนคริสตกาล - 1644 ปีก่อนคริสตกาล ปีรัชกาลเพียง 2 ปี เมื่อ 1644 ปีก่อนคริสตกาล พระองค์สวรรคต พระเจ้าจงเหริน พระอนุชาขึ้นสืบราชวงศ์

ไหวปิง
1646 ปีก่อนคริสตกาล - 1644 ปีก่อนคริสตกาล


พระบรมนามาภิไธย ไหวปิง
พระปรมาภิไธย พระเจ้าไหวปิง
ครองราชย์ 1646 ปีก่อนคริสตกาล - 1644 ปีก่อนคริสตกาล
รัชกาลก่อน พระเจ้าถัง
รัชกาลถัดไป พระเจ้าจงเหริน
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชบิดา พระเจ้าถัง

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า พระเจ้าไหวปิง ถัดไป
พระเจ้าถัง   พระมหากษัตริย์จีน
(1646 ปีก่อนคริสตกาล - 1644 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าจงเหริน