พระเจ้าไว่เหริน

พระเจ้าไว่เหริน (จีน: ) เป็นกษัตริย์รัชกาลที่ 11 แห่งราชวงศ์ซางในประวัติศาสตร์จีน ทรงครองราชย์ระหว่าง 1469- 1454 ปีก่อนคริสตกาล ปีรัชกาล 15 ปี เมื่อ 1454 ปีก่อนคริสตกาล พระองค์สวรรคต พระเจ้าเหอตันเจี่ย พระอนุชาขึ้นสืบราชวงศ์[1]

พระเจ้าไว่เหริน
1469 - 1454 ปีก่อนคริสตกาล


พระบรมนามาภิไธย ไว่เหริน
พระปรมาภิไธย พระเจ้าไว่เหริน
ครองราชย์ 1469- 1454 ปีก่อนคริสตกาล
รัชกาลก่อน พระเจ้าจงติง
รัชกาลถัดไป พระเจ้าเหอตันเจี่ย
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชบิดา พระเจ้าไท่อู่

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า พระเจ้าไว่เหริน ถัดไป
พระเจ้าจงติง   พระมหากษัตริย์จีน
(1469- 1454 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าเหอตันเจี่ย