พระเจ้าโก๊ะล่อฝง

พระเจ้าโก๊ะล่อฝง (อังกฤษ: Geluofeng, จีน: 阁罗凤) เป็นพระโอรสของพระเจ้าพีล่อโก๊ะ (Piluoge, 皮罗阁) เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ พ.ศ. 1291 เมื่อพระบิดาได้สิ้นพระชนม์ เสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. 1322 รวมพระชนมายุได้ 67 พรรษา

ก่อนหน้า พระเจ้าโก๊ะล่อฝง ถัดไป
พระเจ้าพีล่อโก๊ะ 2leftarrow.png กษัตริย์น่านเจ้า
(พ.ศ. 1291-1322)
2rightarrow.png พระเจ้าอีมูซุน